El passat 7 de març es va presentar el llibre sobre la metodologia  d'elaboració dels set catàlegs de paisatge i constitueix alhora una base i un precedent per a eines metodològiques futures.

La publicació Els catàlegs de paisatge de Catalunya. Metodologia pretén posar a l'abast de qualsevol persona interessada la metodologia emprada per l'Observatori a l'hora d'elaborar l'instrument probablement més reeixit que preveia la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatgeels catàlegs de paisatge. I ho fa després d'assolir la important fita de disposar dels set catàlegs de paisatge aprovats pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

Els catàlegs, inspirats en l'articulat del Conveni europeu del paisatge, són una eina fonamental per al coneixement del territori i s'han convertit en el principal projecte de generació de coneixement sobre paisatge a Catalunya. Els catàlegs han representat un gran esforç d'innovació i d'imaginació a l'hora d'identificar, interpretar i representar cartogràficament elements, valors i dinàmiques dels paisatges, a l'hora de definir i plasmar en un mapa objectius de qualitat paisatgística, o en el moment de fer comprensible l'enorme varietat de realitats paisatgístiques del país.

Aquesta és una obra coral, en què han participat tots els membres de l'Observatori del Paisatge de Catalunya i dos actors clau al llarg del procés de confecció dels catàlegs:  els equips de totes les universitats públiques catalanes que hi han participat activament, i els milers de ciutadans i ciutadanes que s'hi han implicat col·laborant de manera activa en les sessions de participació i consulta ciutadanes i fent-nos arribar suggeriments de tota mena fins i tot un cop acabats els catàlegs.

La publicació ha comptat amb el patrocini d'ATLL, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA. i en unes setmanes sortirà la versió en anglès, ja que l'interès en aquesta metodologia ha estat també internacional.

                           

Sala 2017b-Nou-article-01974-ObsPais catalegs paisatge.jpg

Autors

Redactat per: Pere Sala

Per a saber-ne més: Pere Sala


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/03/17
Acceptat a 01/03/17
Presentat el 01/03/17

Volum Notícies, 2017
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Paisatge

Observació del paisatge

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Localització

Puntuació document

0

Visites 23
Recomanacions 0

Compartiu aquest document