Observar la projecció

El canvi climàtic d’origen antròpic en el qual estem immersos té múltiples afectacions, entre les quals la incidència sobre la productivitat agrícola n’és una de les més destacades. A Catalunya, el conreu de la vinya és un dels sectors més dinàmics i amb més pes econòmic, especialment a l’àrea del Penedès. Ateses aquestes circumstàncies, esdevé bàsic conèixer en detall com el canvi climàtic està alterant el clima del Penedès i cap a on ha d’evolucionar en el futur (segle XXI). Només així, es podran endegar polítiques d’adaptació i mitigació efectives, i fer que el conreu de la vinya esdevingui més resilient als reptes del canvi climàtic.

En aquest context, l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) ha impulsat un projecte conjuntament amb l’SMC que pretén copsar el canvi climàtic observat i projectat a l'àrea del Penedès, i a una elevada resolució espacial (1 x 1 km). No només s’ha fet una aproximació als canvis sobre les mitjanes, sinó també i especialment quin és l’efecte sobre els extrems climàtics.

Els resultats per al clima observat, indiquen que la temperatura mitjana s'ha incrementat en 1,7 ºC des del decenni de 1950 (figura 1), i és l'estiu l'època de l'any més sensible a l'escalfament. Fruit de tot plegat, els extrems climàtics relacionats amb l’augment de temperatura s'han disparat. Per a exemple, actualment hi ha 44 dies d’estiu més que fa seixanta anys (dies amb una temperatura màxima superior a 30ºC) i la durada dels períodes càlids és ara 25 dies més ampli. Pel que fa a la precipitació, la regió ha detectat un lleuger descens (un 13%), especialment perceptible a l'estiu, i la durada dels períodes eixuts és més àmplia en relació amb el decenni de 1950, entre 8 i 20 dies en funció de l’indret.


Figura 1

Figura 1


Escenaris de canvi climàtic

Per analitzar l’evolució futura del clima s’han emprat els escenaris de canvi climàtic, és a dir, projeccions de les emissions de gasos amb efecte hivernacle en el futur i que s'utilitzen per valorar la vulnerabilitat del territori i la societat davant del canvi climàtic. Per analitzar aquest fet a escala del Penedès s'han realitzat simulacions a elevada resolució espacial (1 km), amb tres models globals, per a l'horitzó 2100 i dos escenaris d'emissions: RCP 8.5 i RCP 4.5. Les projeccions indiquen un Penedès clarament més càlid i eixut cap a finals de segle XXI, que en l'escenari més pessimista (RCP 8.5) supera els 3,5 ºC d'increment (figura 2) i els 150 mm de descens pluviomètric anual. Un aspecte que també s'ha analitzat és la recurrència futura de fenòmens que tenen un fort lligam amb la presència de malures a la vinya: episodis de calamarsa i boira. Els resultats indiquen que les situacions sinòptiques que s’associen a la calamarsa poden ser més freqüents i eixamplar el seu període d’afectació al llarg de l’any, especialment en l’escenari més agressiu (RCP 8.5) i a partir de la segona meitat del segle XXI.

L'elevada resolució espacial de l'estudi (1 km) ha permès detectar àrees més sensibles al canvi climàtic dins del Penedès que, com indicàvem, pot permetre realitzar polítiques d'adaptació més precises pel sector del vi i el cava.


Figura 2

Figura 2


Autor

  Redactat per: Marc Prohom

Per saber-ne més: Marc Prohom


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/12/18
Acceptat a 01/12/18
Presentat el 01/12/18

Volum Notícies, 2018
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Meteorologia

Modelització climàtica

Canvi climàtic i energia

Adaptació

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Recopilació de dades meteorològiques històriques de Catalunya

Localització

Puntuació document

0

Visites 43
Recomanacions 0

Compartiu aquest document