La XVPCA

El Servei de Vigilància i Control de l’Aire del DTES ha editat un vídeo sobre el recorregut de les dades de la XVPCA (Xarxa de Vigilància i Previsió  de la Contaminació Atmosfèrica) que té com a objectiu sensibilitzar encara més la població de la problemàtica de la contaminació atmosfèrica i explicar com es mesura la qualitat de l’aire.

La cobertura de la Xarxa (dividida en 15 zones). A cada zona la localització i densitat dels punts depèn en funció de les fonts de contaminació i la població exposada, sobre la base de la normativa europea. També hi ha unitats mòbils per anar a llocs de problemàtiques concretes o amb singularitats i on ho hi arriben les unitats fixes.  Aquestes estacions mesuren les concentracions dels principals elements contaminants atmosfèrics: les immissions.

Els instruments de mesura a cada punt de mesurament de la XVPCA. A l’interior de cada estació fixa hi ha dos tipus d’equips de mesura:

  • Manuals. On el personal tècnic mostreja periòdicament i porta les mostres  a un laboratori per dur a terme les anàlisis corresponents.

 

Noticia_Immissions_imatge_2
  • Automàtiques. Que capten i analitzen al moment les mostres d’aire. Aquestes mostres instantànies s’integren en dades cada deu minuts que s’envien al centre de control i el personal tècnic les supervisa i vigila perquè no se superin certs llindars. Quan es produeix una superació s’analitza la procedència.


Noticia_Immissions_imatge_3

Per identificar la possible procedència dels nivells de qualitat de l’aire es fan diferents tipus d’analítiques i estudis estadístics sobre aquests filtres.

Mecanismes de control, conscienciació i divulgació. Al vídeo també s’expliquen els mecanismes d’actuació en cas d’episodis ambientals de contaminació així com les diferents activitats, campanyes de sensibilització i educació a les escoles i visites a aquestes xarxes.

Us animem a veure i divulgar el vídeo http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20180718_video_xvpca


Estacions


Manifold: capçal de presa de mostra dels equips automàtics

Manifold: capçal de presa de mostra dels equips automàtics


Filtres

A la figura es mostra un exemple del tipus de filtre que s’utilitza per a la captació de partícules PM10. Al laboratori, amb les dades combinades del cabal d’aire, poden obtenir la concentració de partícules en micrograms/m3.


Autores

Redactat per: Eva Pérez i Marga Torre

Per saber-ne més: Eva Pérez


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/09/18
Acceptat a 01/09/18
Presentat el 01/09/18

Volum Notícies, 2018
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Contaminació atmosfèrica i protecció de l'ambient atmosfèric

Exposició i riscos

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Comunicació amb l'usuari

Sistemes d'informació ambiental

Aplicacions de les xarxes socials

Localització

Puntuació document

0

Visites 14
Recomanacions 0

Compartiu aquest document