WARDLEY, T. The Eco-Hero Handbook: Simple Solutions to Tackle Eco-Anxiety. Brighton: Ivy Press, 2021. 144 p.

Draft Alvarez Puerta 771370180-image1.jpeg


Aquesta obra aborda la qüestió de l'ecoansietat, la sensació de desastre imminent que de tant en tant pot haver experimentat qualsevol persona amb una certa consciència de la crisi ambiental. Ho fa dedicant una resposta d'una pàgina a preguntes freqüents, i intenta apoderar el lector perquè percebi que ell mateix pot emprendre accions per contribuir a resoldre els reptes del canvi climàtic i de la pèrdua de biodiversitat. El llibre es postula com un punt de partida per a idees que poden ajudar el destinatari a prendre el control, en certa mesura, sobre les conseqüències ambientals dels actes de la seva vida quotidiana.

Algunes de les preguntes freqüents a què ens referíem serien, per exemple, si el nostre ús de l'agua afecta el planeta i la natura; o com podem esdevenir turistes amb consciència ecològica; o quins aliments són responsables de les pitjors desforestacions; o com podem cuidar les nostres plantes sense fer ús de productes químics Les respostes són sempre de la mateixa longitud, independentment de la complexitat de la qüestió plantejada, però en tot cas, sempre són fruit d'una recerca sòlida i contrastades a partir de nombroses fonts.

Els sis capítols en què es divideix l'obra abasten la vida a l'interior (plàstics, reciclatge, qualitat de l'aire...); la vida a l'exterior (jardineria, vida salvatge, residus animals...); el transport (aviació, vehicles elèctrics...); les vacances (ecoturisme, turisme de masses, equipatges...); la feina (temperatura, despesa de paper...); i els aliments i la compra (carn i productes làctics, residus alimentaris, compra en línia...).

El llibre conclou amb unes quantes regles que sempre es poden seguir en cas de dubte i si les solucions proposades no acaben de satisfer el lector, a manera de criteris universals. A saber: utilitzar menys i gaudir més; investigar sobre les cadenes de subministrament i recolzar aquelles que siguin ambientalment més responsables; escollir sempre l'opció amb menor empremta carbònica i que resulti en una menor quantitat de residus; i fer costat a la comunitat local.

Tessa Wardley, l'autora de The Eco-Hero Handbook: Simple Solutions to Tackle Eco-Anxiety és assessora del Departament de Medi Ambient britànic (DEFRA) i directora d'una consultora ambiental.

Podeu comprar el llibre aquí.

WELDON, M. An Almost Zero Waste Life: Learning How to Embrace Less to Live More. Nova York: Rock Point, 2020. 176 p.

Draft Alvarez Puerta 771370180-image2.jpeg


La vida sense residus, entesa com no enviar res a l'abocador, era norma fa unes quantes generacions, per pura necessitat. Ara retorna de la mà de a preocupació pel medi ambient.

Megean Weldon, també coneguda com The Zero Waste Nerd, guia el lector en un viatge cap a un mode de vida sostenible mitjançant trucs, estratègies, receptes i projectes de treballs domèstics orientats a reduir els residus. Les pràctiques que proposa l'autora en aquesta guia il·lustrada són realistes i les fites, assolibles: a diferència d'altres obres que propugnen un mode de vida "verd", "sostenible" o de "residu zero", ni el to d'aquest llibre és complicat, ni el contingut sembla orientat a persones que disposen de terres per dur a terme experiments agropecuaris, posem per cas. Al contrari, Weldon procura que les seves propostes puguin arribar a persones planeres, entenent que la possibilitat de menar una vida sense residus no ha de constituir un luxe (socio)ecològic.

Segons l'autora, el residu zero no és, necessàriament zero: es tractaria més aviat de canviar o alterar la manera de veure el món, de consumir, i de concebre els residus, per tal de prendre decisions més assenyades quan es pugui, per exemple reduint el nostre impacte ambiental disminuint els productes d'un únic ús que utilitzem a la vida diària.

Així, l'obra presenta maneres senzilles de reduir residus en tots els aspectes de la vida quotidiana: això inclou maneres de preparar productes netejadors naturals, planificació setmanal de menús a partir d'ingredients a granel (a l'obra no apareix ni una sola marca comercial), rutines de cosmètica sostenible, mètodes enginyosos de donar nova vida a tèxtils, pràctiques de reciclatge de peces metàl·liques petites com ara fulles d'afaitar, o una exposició dels principis bàsics del compostatge.

Podeu comprar el llibre aquí.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 28/06/21
Presentat el 28/06/21

Volum Lectures recomanades, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document