Captura de diòxid de carboni i producció d'hidrogen, alhora

Una companyia canadenca ha desenvolupat un sistema que permet combinar dues de les solucions que se solen proposar en la lluita contra el canvi climàtic, com són l'economia de l'hidrogen, i la captura i emmagatzematge de CO2.

Planetary Hydrogen

Draft Alvarez Puerta 828466761-image1.png


La companyia Planetary Hydrogen, de Dartmouth, Nova Escòcia (Canadà) ha trobat la manera de combinar la producció neta d'hidrogen amb la captura i emmagatzemament de diòxid de carboni (CCS). Aquesta doble aproximació pot contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, alhora afavorint l'establiment d'una economia basada en l'hidrogen i enretirant CO2 de l'ambient.

En el cicle carbònic natural (per exemple el que tenia lloc abans de l'era industrial), la majoria del CO2 és absorbida per les plantes, mentre que una quarta part ho és pels oceans: el diòxid de carboni de l'aigua de pluja dissol el calci i altres minerals de les roques i els porta al mar; aquests minerals són transformats en carbònic càlcic pels organismes marins, per formar les seves closques que, al seu torn, acumulant-se durant milions d'anys, atrapen el CO2 en pedra calcària.

Actualment, però, s'allibera a l'atmosfera tant de diòxid de carboni que l'oceà no pot compensar-ho, i s'acidifica. Fins i tot una part del CO2 capturat en forma de pedra calcària retorna a l'atmosfera en el procés de fabricació del ciment.

El que fa Planetary Hydrogen és utilitzar electricitat per fer funcionar un electrolitzador que separa l'aigua en hidrogen i oxigen. Ho fa amb energia d'origen no fòssil (solar, eòlica, hidràulica), ja que no debades la producció d'hidrogen a partir de combustibles fòssils, per exemple per reformació de carbó o de metà, emet a l'atmosfera grans quantitats de CO2 (830 milions de t el 2018). L'obtenció d'hidrogen mitjançant substàncies fòssils és molt més econòmica que no a partir d'electricitat renovable, però ambientalment i carbònicament és desastrosa.

Fins aquí, més enllà de l'ús de renovables per a l'electròlisi, tampoc no hi ha gaire res de nou. Però Planetary Hydrogen fa quelcom més: mitjançant l'addició de sals minerals a l'aigua, es força la cèl·lula d'electròlisi perquè creï com a subproducte un hidròxid de sodi amb capacitat de combinar-se amb el CO2 per acabar generant una mena d'antiàcid, semblant al bicarbonat de sodi.

El resultat de tot plegat és la captura i emmagatzemament directe de CO2 i la producció d'hidrogen pur. Segons Planetary Hydrogen, l'obtenció d'1 kg d'hidrogen permet la captura simultània de fins a 40 kg de diòxid de carboni, alhora que es contribueix a la desacidificació oceànica. Els efectes del sistema emprat per Planetary Hydrogen sobre l'oceà i la vida marina s'avaluen en col·laboració amb el Departament d'Oceanografia Química de la Dalhousie University, de Halifax, també a Nova Escòcia.

A diferència d'altres processos de captura, on l'ús que es pugui fer del CO2 esdevé un dels principals problemes, en la tècnica desenvolupada per Planetary Hydrogen el que es fa és produir hidròxid de sodi per electròlisi i deixar-lo arribar a l'oceà, on es combinarà amb el CO2 que hi es present naturalment. Segons els promotors de la companyia, es tracta d'accelerar el procés natural d'escolament de l'aigua i d'erosió dels minerals per multiplicar el ritme de captura de CO2 en forma de bicarbonats.


Draft Alvarez Puerta 828466761-image2.png

A l'esquerra, el procés de captura natural de CO2, a la dreta el procés de producció d'H2 i de captura de CO2 amb la tecnologia de Planetary Hydrogen (© Planetary Hydrogen)


Cal assenyalar que amb l'estat de la tècnica actual, la producció d'hidrogen per electròlisi no és encara gaire eficient, i que el seu cost hauria de reduir-se a la meitat per esdevenir una alternativa viable a l'hidrogen generat a partir de fonts fòssils. Però l'hidrogen produït per Planetary Hydrogen és carbònicament negatiu, de manera que pot generar crèdits de carboni que ajudin a la viabilitat econòmica del sistema. I d'altra banda, els responsables de Planetary Hydrogen asseguren que la seva companyia s'orienta més a la captura i emmagatzematge de diòxid de carboni que no pas a la producció d'hidrogen, de fet.

De retruc, val a dir, la vida marina es veu afavorida, ja que troba millors condicions per prosperar –especialment en el cas dels mol·luscs i els coralls.

L'empresa encara té un llarg camí per recórrer abans el seu sistema no sigui viable comercialment. Tot i així, ja el mes de gener de 2021 va anunciar que la companyia de comerç global Shopify (també canadenca) s'ha compromès a comprar les emissions de CO2 negatives que generarà Planetary Hydrogen a la seva planta pilot, que començarà a operar el 2022. La companyia espera d'aquesta manera aconseguir recursos per escalar la seva tecnologia fins arribar a capacitats de captura carbònica en l'ordre de les gigatones.

Autors

Redactat per: Alfonso Martínez Jaume

Per saber-ne més: Planetary Hydrogen

Back to Top

Informació del document

Publicat a 28/06/21
Presentat el 28/06/21

Volum Més enllà del Departament, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Anàlisi economicofinancera i instruments econòmics

Instruments econòmics en relació a la gestió ambiental i la conservació de la biodiversitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document