Escola de pastores: apoderament rural de la dona

Al febrer de 2021 es tancaren les preinscripcions per a una nova escola de pastores que espera revitalitzar les àrees rurals en despoblament progressiu, alhora que obre a les dones una carrera professional habitualment dominada pels homes. La nova escola s'ubicarà a Cantàbria.

Escuela de Pastoras del Siglo xxi

Draft Alvarez Puerta 782393998-image1.jpeg


El passat mes de febrer va finalitzar la preinscripció a la nova escola de pastores promoguda per l'Asociación Española Contra la Despoblación (AECD). S'hi van inscriure 265 dones.

Cal assenyalar que en els darrers cinquanta anys el camp espanyol ha perdut prop d'un 28% de la seva població. Hi ha uns 6.800 pobles amb menys de cinc mil habitants. Quatre regions que per si soles representen més de la meitat del territori nacional (l'Aragó, Extremadura i les dues Castelles) acullen tot just el 15% de la població del país, i les dinàmiques de despoblament hi segueixen tenint lloc.

L'objectiu de la nova escola és combatre aquestes pèrdues demogràfiques específicament apoderant les dones que ja viuen en les zones rurals, o que vulguin traslladar-s'hi. S'intenta així a més que no es perdin els sabers antics que formen part del patrimoni cultural col·lectiu del país.

Segons dades de l'AECD, el paper de les dones al món rural és important però no prou reconegut: tot i que constitueixen prop del 40% de la força laboral en explotacions familiars, només en un 26% dels casos tenen alguna capacitat de decisió. en paraules de les promotores de la nova escola, les dones segueixen en les ombres, en el món rural, i cal dignificar llur paper que hi tenen.

Així, la idea rere l'escola és dotar les dones de les capacitats necessàries per tal que llencin les seves pròpies empreses i contribueixin doncs a regenerar la ruralia. I és que segons les promotores de la iniciativa, la presència de dones és fonamental per aturar el despoblament rural, proporcionar suport social, promoure noves activitats i per tant garantir el relleu generacional i assolir la sostenibilitat econòmica i social del camp.

L'escola de pastores del segle xxi s'ubicarà a Villaescusa, a Cantàbria. Oferirà 460 hores de classes virtuals i 255 hores d'activitats pràctiques in situ (repartides en nou caps de setmana, un cada mes), impartides per pastors i productors locals. Les dones hi podran aprendre el necessari per a la cria de bestiar oví, caprí, boví, porcí i equí, sempre en modalitat extensiva com a baula fonamental en la transició cap a una economia verda.

Segons les promotores de l'actuació, aquestes pràctiques extensives ofereixen nombrosos avantatges respecte de les de cria intensiva, a saber: ajuden a combatre el canvi climàtic, ja que les pastures ben gestionades actuen com a embornals carbònics eficaços i, a més, una selecció acurada de les espècies que hom pretén de criar, escollint-ne de tradicionalment ben adaptades a un territori concret, fa que l'ús d'energia i recursos de l'activitat ramadera decreixi. D'altra banda, la cria extensiva promou la biodiversitat, ja que els animals de pastura fertilitzen les plantes nadiues i en dispersen les llavors. També contribueix a la lluita contra els incendis forestals, perquè els herbívors són eliminadors eficaços de matèria vegetal seca. I per acabar, els aliments produïts mitjançant cria extensiva són habitualment més saludables per a l'ésser humà.

A l'escola de pastores hi haurà altres activitats complementàries orientades a capacitar les estudiants en terrenys com l'apicultura, les pràctiques d'herboristeria i el turisme rural sostenible.

Una part important en el disseny d'una escola orientada específicament a dones és la possibilitat de conciliar els estudis i la vida familiar, de manera que la nova escola per a pastores oferirà beques per tal que els fills menors d'edat o amb necessitats especials puguin rebre atenció mentre llurs mares estudien.

D'entrada l'escola formarà trenta alumnes. Proporcionarà tutories personalitzades per a la implantació de projectes i activitats emprenedores, així com tallers d'economia social i creació de cooperatives. Un cop l'escola s'hagi pogut assegurar els fons necessaris per a la primera promoció podran començar les classes. Les responsables de l'actuació esperen que aquesta primera edició serveixi d'inspiració per a nous projectes semblants orientats al renaixement del camp espanyol.

En aquesta nova formació hi convergeix un bon nombre d'ODS de Nacions Unides. A més, es realça la bioeconomia com a mitjà per aconseguir ecosistemes saludables, i es busca l'adaptació de les activitats agropecuàries tradicionals a les noves tecnologies, a fi que el món rural esdevingui connectat i intel·ligent.

Un altre objectiu que informarà l'activitat de l'escola serà una gestió del paisatge rural que treballi en col·laboració amb els cicles naturals més que no pas malgrat ells o en contra seu. Per aconseguir-ho són imprescindibles els antics coneixements sobre, per exemple, els tipus de llavors i conreus idonis per a un determinat entorn. Aquesta mena de saviesa és la que es pot acabar perdent quan el món rural queda despoblat, i la que projectes com aquesta nova escola per a pastores del segle xxi por ajudar a recuperar.

Autors

Redactat per: Alfonso Martínez Jaume

Per saber-ne més: Escuela de Pastoras del Siglo xxi

Back to Top

Informació del document

Publicat a 28/06/21
Presentat el 28/06/21

Volum Més enllà del Departament, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Planificació i projectació

Noves figures de plans i projectes

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Comportament social vinculat al territori i al medi ambient

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Paisatge

Projectes paisatgístics

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Educació per a la sostenibilitat

Metodologies per a la incorporació de la sostenibilitat en la pràctica docent

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Nous actors de la conservació

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document