Els murs de pedra seca com a eines d'adaptació al canvi climàtic

Dos parcs naturals, un d'italià i un de català, volen demostrar les capacitats dels murs de pedra seca com a infraestructura per augmentar la resiliència territorial enfront el canvi climàtic

Projecte Stonewallsforlife

Draft Alvarez Puerta 235545856-image1.png


Dos parcs naturals, a Itàlia i Catalunya, col·laboren en un projecte de demostració de les prestacions dels murs de pedra seca com a elements de resiliència territorial enfront el canvi climàtic. Ho fan en el marc del Projecte Stonewallsforlife, que mira de mostrar els beneficis ambientals, socials i econòmics de la restauració dels murs de pedra seca abandonats en territoris fràgils i de relleu peculiar com són el Parc Nacional de Cinque Terre (província de La Spezia, vora el mar de Ligúria) i el Parc Natural del Garraf (gestionat per la Diputació de Barcelona).

El Projecte Stonewallsforlife té un pressupost de 3,71 milions d'euros, dels quals la Unió Europea en reemborsarà aproximadament 2,03 a través del Programa LIFE, en l'apartat d'adaptació al canvi climàtic (LIFE18 CCA/IT/001.145).

El Projecte va arrencar el mes d'octubre de 2019 i durarà fins a juliol de 2024. Cinque Terre n'és el parc promotor i gestor tècnic i financer. Altres membres del consorci del Projecte són Fondazione Manarola (activitats preparatòries), la Universitat de Gènova (recopilació de dades i supervisió), ITRB (enginyeria), Legambiente (anàlisi de replicació i activitats de difusió), i l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, com ja s'ha apuntat.

L’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona (DIBA), soci internacional, té un paper clau en la replicació del projecte en altres àrees de la Unió Europea amb condicions similars.

La finalitat de Stonewallsforlife és la reparació dels murs de pedra seca i llur manteniment en el llarg termini a fi de posar en relleu el significat social i cultural d'aquests murs, i de protegir tant el territori com els seus ocupants davant fenòmens naturals extrems. A més de les finalitats culturals i ambientals, el Projecte també persegueix la formació de col·lectius desfavorits o en risc d'exclusió per capacitar-los laboralment en el camp de la construcció i manteniment d'aquesta mena de murs, amb el concurs de constructors experimentats i de personal voluntari, també.

La intervenció de demostració de Stonewallsforlife pretén recuperar sis hectàrees de terrasses de pedra seca a Manarola i Riomaggiore (Cinque Terre) i fer-hi retornar les activitats agrícoles sostenibles. Cal assenyalar que per bé que durant segles les terrasses de pedra seca han estat part integrant del paisatge de les Cinque Terre, com a elements de drenatge i de retenció del sòl, en les darreres dècades l'abandonament progressiu de l'activitat agrària ha fet que aquesta mena de construccions entressin en declivi, es tornessin inestables i deixessin de complir la seva funció drenant, cosa que amb el temps ha acabat provocant caigudes de roques i esllavissades, a més de degradació de la qualitat de les terres.

Les actuacions a Cinque Terre van començar el gener de 2020 amb l'assaig de nous procediments d'estudi geomorfològic dels murs, que s'utilitzaran per cartografiar i classificar les estructures pel que fa a dimensions, tipologia, materials i possibles defectes, entre d'altres. Les terrasses de pedra seca de la zona de demostració de Cinque Terre s'han dividit en unitats de detecció delimitades per GPS i georeferenciades en una plataforma SIG a fi de dur a terme anàlisis quantitatives del territori i estudiar interaccions entre les estructures i les esllavissades, els pendents o l'exposició dels talussos.

Aquestes actuacions i mètodes de Cinque Terre també han de servir com a pràctiques preparatòries per a eventuals replicacions del Projecte en altres indrets de la Unió Europea, com bé podria ser el cas del Parc Natural del Garraf. En aquest sentit, ja s' han celebrat jornades de treball amb els ajuntaments dels àmbits del Parc del Garraf i del d'Olèrdola, així com amb agents com ara l'Institut d'Estudis Penedesencs (IEP), l'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional (APSAT), la casa rural La Caseta, els representants de la qual van voler incidir en aspectes com la documentació d'estructures, l'aprofitament hídric i el turisme enològic, o Càritas, arran del vessant social i d'inclusió laboral que també té el Projecte Stonewallsforlife.


Draft Alvarez Puerta 235545856-image2.jpeg

Marges de pedra seca i terrasses per a vinya al Parc del Garraf (© Carles Lluch, casa rural La Caseta)


Podreu trobar més informació sobre les construccions amb pedra seca, tant a Catalunya com fora del país, als Butlletins núm. 20 i núm. 32.

Autors

Redactat per: Alfonso Martínez Jaume

Per saber-ne més: Projecte Stonewallsforlife, Sostenible.cat

Back to Top

Informació del document

Publicat a 17/06/21
Presentat el 17/06/21

Volum Més enllà del Departament, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Planificació i projectació

Projectes territorials i ambientals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Impacte social

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació territorial

Territoris sensibles

Paisatge

Sensibilització social

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Adaptació

Eixos instrumentals

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Nous materials i sistemes auxiliars

Infraestructures en entorns sensibles

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document