Mesurament de l'escalfament oceànic mitjançant ones sísmiques

Per fer un seguiment de l'evolució de les temperatures dels oceans, geòlegs del California Institute of Technology (Caltech) han desenvolupat una nova metodologia basada en l'estudi dels microsismes submarins: la velocitat de propagació de les ones sonores generades per aquests moviments ha permès als investigadors avaluar el grau d'escalfament de l'aigua del mar.

Termometria sísmica oceànica

Draft Alvarez Puerta 400541155-image1.png

El fenomen de dissolució del CO2 en l'aigua del mar es veu afavorit per les baixes temperatures, de manera que les zones oceàniques de temperatura baixa absorbeixen més diòxid de carboni que no aquelles amb temperatures més elevades. Ara bé, amb l'escalfament global, la temperatura dels oceans augmenta, i per tant la dissolució de CO2 s'hi fa més difícil. D'altra banda, no és senzill quantificar amb precisió l'augment de temperatura dels oceans, ja que això requereix nombrosos mesuraments en zones molt extenses. A més, la temperatura de les aigües per sota els 2.000 m de profunditat és, ara com ara, de molt difícil avaluació.

A fi de complementar els sistemes de mesurament tèrmic puntual, un equip d'investigadors del Laboratori de Sismologia del California Institute of Technology (Caltech) proposa un mètode que permet inferir els canvis de temperatura en aigües profundes i en escales molt extenses, que poden abastar conques oceàniques senceres.

La nova metodologia es basa en les variacions en el temps de viatge de les ones sonores generades per moviments sísmics repetitius. Com més calenta és l'aigua, més ràpidament s'hi propaguen les ones sonores, de manera que coneixent el temps necessari perquè les ones sonores provocades per sismes recurrents recorrin una distància donada, és possible de deduir la temperatura de les aigües que han travessat. D'altra banda, aquesta mena d'ones sonores d'origen sísmic són de fàcil captació, enregistrament i estudi gràcies als nombrosos sismòmetres existents arreu del món.

L'equip del Caltech ha posat a prova la seva tècnica de mesurament al llarg de l'illa de Sumatra (Indonèsia), on es produeixen microsismes de manera regular i sempre als mateixos punts. Els investigadors han utilitzat un sismòmetre instal·lat al bell mig de l'oceà Índic i que és operatiu des de 2004. Normalment cal una mica més de mitja hora perquè les ones sonores dels sismes de Sumatra atenyin l'aparell, a uns 3.000 km, i tot i que les variacions de la temperatura de l'aigua modifiquen el temps de recorregut només en unes dècimes de segon, els investigadors asseguren que és possible de mesurar i enregistrar aquesta lleugera modificació. El seu sistema té un marge d'error de 0,006 K.

Draft Alvarez Puerta 400541155-image2.png

Ubicació de l'hipocentre i de l'estació de recopilació i anàlisi de dades (DGAR). La ruta central és l'assajada per Caltech, les altres dues s'han emprat per calibrar la sensibilitat dels resultats enfront variacions en direcció perpendicular

Les dades recollides i analitzades per l'equip confirmen el progressiu escalfament de l'Índic, i semblen apuntar que de fet la seva temperatura augmenta més ràpidament que no es preveia. És el que es desprèn de l'estudi de les dades entre 2005 i 2016, on s'aprecien fluctuacions tèrmiques cada any, cada sis mesos i cada deu dies, aproximadament, que en conjunt permetrien deduir un escalfament, en aquest període, força superior al de les estimacions. L'equip del Caltech, però, s'estima més no avançar conclusions apressades, i diu que cal recollir i tractar més dades abans de poder afirmar-ho del cert.

Si resultés ser realment precís, el nou mètode podria resultar útil per seguir l'evolució de les temperatures en tots els oceans, ja que arreu del món tenen lloc microsismes submarins. A més, la tècnica proposada és poc costosa, per tal com utilitza infraestructures i equips ja existents i operatius.

Redactat per: Alfonso Martínez Jaume.

Per saber-ne més: Caltech, Caltech [PDF], Science.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 04/11/20
Presentat el 04/11/20

Volum Més enllà del Departament, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Adaptació

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document