#M2020

Període:

Gener 2019 – Desembre 2020

Descripció

L’objecte del projecte és el desenvolupament d’un sistema electrònic de registre transaccional distribuït (DTL Distributed Ledger Technologies) basat en tecnologia blockchain dels Fulls de Seguiment (FS) de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). L’FS és el document que ha d'acompanyar cada transport de residus al llarg del seu recorregut. Hi intervenen diferents perfils d’empresa (operadors, productors, transportistes i gestors de residus) que actuen com a signataris en les diferents fases del tràmit realitzat en l’extranet de l’ARC (SDR).

La motivació bàsica del projecte ha estat donar solució a una necessitat real per a l’augment de la seguretat i de la traçabilitat de la informació en la gestió dels residus (xarxa blockchain) i per a la millora de la disponibilitat i de la usabilitat del sistema (app), a proposta del DTI i la validació explícita de la Direcció de l’ARC.

REPTE MOTIVACIÓ AVANTATGES QUE PROPORCIONA LA SOLUCIÓ
Alta disponibitat, robustesa i fiabilitat La gestió de residus a través dels documents d’acompanyament que es requereixen es realitza els 24x7 els 365 dies de l’any L’estructura peer-to-peer sobre la qual s’implementa la xarxa blockchain proporciona accés a la informació 24x7
Seguretat de la informació La seguretat de les dades ha de ser un punt clau del sistema Mitjançant la criptografia podem tenir la informació accessible sense perill de ser revelada a persones no autoritzades
Traçabilitat de les actuacions És essencial poder demostrar l’acció dels diferents actors en el precís moment de la seva signatura La xarxa ordena i emmagatzema les transaccions executades, oferint un registre ordenat de les actuacions realitzades
Veracitat de la informació La informació emmagatzemada dels FS ha de ser immutable i accessible pels actors involucrats El consens de la majoria dels nodes de la xarxa permet assegurar la veracitat de la informació i evitar l’acció d’agents que tinguin com a objectiu corrompre el contingut de la xarxa
Accessibilitat i usabilitat La dificultat de l’accés a l’SDR i de la signatura dels diferents documents i la diversitat d’actors involucrats fan que aquest repte sigui fonamental en la solució plantejada (app amb tecnologia REACT) A través d’un accés a internet, des de qualsevol entorn i sistema podem accedir a la informació continguda a la xarxa blockchain, tant amb ordinadors com amb dispositius mòbils


Arquitectura tècnica

Draft Torre 564683391-image1.png


Per saber-ne més

Responsable: Carles Martin

Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/05/21
Presentat el 06/05/21

Volum Agència de Residus de Catalunya, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Infraestructures relatives a la gestió i tractament de residus

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Serveis basats en la localització

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Prevenció, minimització i tractament de residus

Recollida i tractament de residus

Valorització de residus no aprofitables com a subproductes

Optimització dels processos de tractament de residus

Valorització de materials

Puntuació document

0

Visites 11
Recomanacions 0

Compartiu aquest document