LA CLOSA CERDANA


El territori de la Cerdanya queda dividit per diferents límits administratius provincials i estatals, de manera que dos estats i diversos municipis hi tenen competències. Però malgrat aquests límits, el paisatge i altres aspectes socioculturals són comuns a ambdues bandes de la frontera. És un cas on els límits paisatgístics no coincideixen amb els administratius.

A les dues bandes de la frontera estatal que divideix la Vall Cerdana, s’han aplicat diferents instruments de planificació paisatgística, però mai no s’ha vist el seu territori com un tot. L’Observatori del Paisatge és dels impulsors del projecte “El paisatge transfronterer de la Cerdanya”, en col·laboració amb el Consell Comarcal de la Cerdanya, la Comunitat de Comuns Pirineus-Cerdanya, l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial Pirineus-Cerdanya (AECT) i el Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans, per tal d’establir unes bases de futur que posin en valor aquest paisatge, entès com un element cabdal per al seu desenvolupament. Imaginar un futur en comú, a l’escala de la Cerdanya, és l’element innovador d’aquest projecte.

  Els objectius del projecte són:

 • Enfortir el fet de viure i produir en un entorn de qualitat.

 

 • Augmentar el sentiment de pertinença a la Vall Cerdana i l’autoestima pel fet de pertànyer a una cultura catalana comuna.

 

 • Considerar el paisatge com a factor de competitivitat per al desenvolupament local i per a la creació d’oportunitats de futur compartides.

 

 • Posar en valor la qualitat del paisatge com a base per a l’atracció turística i la projecció exterior de la vall Cerdana i evitar la pèrdua del sentit del lloc.

 

 • Mantenir i transmetre a les generacions futures els valors cultuals i històrics de la Vall.

 

 • Reconèixer el paisatge com a eina per a l’educació, la comunicació i la sensibilització.

  La metodologia de treball, desenvolupada conjuntament pel Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans i l’Observatori del Paisatge de Catalunya, es fonamenta en un treball comú i de permanent intercanvi de la informació existent a banda i banda de la frontera, que amplia el coneixement del lloc i genera nova documentació, així com en la concertació amb els principals actors del territori.

Com a punt de partida del projecte es faran servir els documents de planificació existents a les dues bandes de la frontera:

 • Catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran, 2013 (Catalunya)

 

 • PaHisCat, paisatge històric de Catalunya. Evolució del paisatge històric de la vall Cerdana, 2011 (Catalunya)

 

 • Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon, 2008 (France)

 

 • Charte du Parc Naturel régional des Pyrénées catales 2010-2012 (France)

 

 • Étude “Entrées de bourgs” de l’Observatoire photographique pyrénéen des paysages, 2012 (France)

El projecte comença a fer les seves primeres passes i aquestes són les primeres accions que s’estan desenvolupant:

 

 • Glossari del paisatge de la vall Cerdana. Es tracta d’establir les equivalències entre les llengües catalana i francesa –i no la traducció literal– dels principals conceptes i termes vinculats al paisatge transfronterer de la vall Cerdana i al conjunt del projecte. Respectar el sentit de cada llengua i de cada cultura és la millor manera de captar-ne plenament el significat, a més d’aportar una mirada pròpia al lloc.

 

 • Definició del perímetre del paisatge de la vall Cerdana, ja que de vegades, els límits són difusos i canviants segons la visió històrica-cultural que es tingui del territori.

 

 • Cartografia comuna del paisatge de la vall Cerdana. Fonamental a l’hora de planificar les accions a realitzar sobre el paisatge.

 

 • Document de caracterització del paisatge transfronterer de la vall Cerdana i estratègia de futur. El document incorporarà recomanacions i propostes concretes, amb la complicitat dels principals agents de la vall Cerdana, a fi de millorar la qualitat del paisatge i d’orientar i incidir en les respectives polítiques de desenvolupament local, des de les urbanístiques a les culturals, passant per les de promoció turística.

 

 • Programa d’accions d’educació, sensibilització i comunicació

Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Cristina Gil i Pere Sala

Per saber-ne més: Pere Sala


Back to Top

Informació del document

Publicat a 11/04/14
Acceptat a 11/04/14
Presentat el 11/04/14

Volum Notícies, 2014
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Paisatge

Sensibilització social

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Localització

Puntuació document

0

Visites 45
Recomanacions 0

Compartiu aquest document