El MUC projecte estratègic


El Mapa urbanístic sintètic de Catalunya (MUC) és una eina estratègica del Departament per dur a terme les polítiques de planificació i ordenació del territori i, un instrument d’utilitat per a la ciutadania, que dóna transparència a la informació urbanística vigent.

L’objectiu del projecte és disposar d’un sistema d’informació geogràfica per facilitar la consulta del planejament general urbanístic vigent en tot el territori, de forma contínua, homogènia i sintètica, resolent les diferències de codificació, llenguatge i representació que tenen els diferents plans urbanístics vigents en l’actualitat.

Les línies bàsiques per a la formulació del MUC van ser les següents:

  • El manteniment i l’actualització contínua del MUC. Aquest important requeriment se suporta en l’estandarització dels criteris tècnics per a la redacció dels nous instruments de planejament en base a un nou model d’intercanvi d’informació urbanística orientat cap a la implementació de la tramitació electrònica.
  • Integració del Sistema d’informació del Mapa urbanístic sintètic de Catalunya amb els altres sistemes d’informació urbanística del Departament com la gestió d’expedients d’urbanisme (GEU), el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, (RPUC), i amb altres aplicacions interdepartamentals i externes.
  • Dotar al MUC del caràcter de Cartografia Temàtica Oficial segons la Llei d’informació geogràfica mitjançant la seva inscripció en el Registre Cartogràfic de Catalunya en data 10 d’octubre de 2012.

El manteniment del Mapa implica la implementació d’un Estàndard de lliurament en suport digital dels instruments de planejament urbanístic per tal de concretar els requeriments tècnics a que s’ha de subjectar la presentació a la DGOTU de la documentació dels instruments urbanístics per a facilitar el manteniment dels sistemes d’informació d’urbanisme, l’RPUC i el MUC, i facilitar així a la ciutadania la consulta telemàtica de la informació.

L’actualització de la informació es realitza exclusivament per la unitat del MUC del Departament i, per tant, es pot assegurar que està lliure de manipulacions externes. El volum d’expedients gira a l’entorn de 1.000 expedients anuals. El procés comporta dues fases:

  • Una primera de validació de la informació digital estàndard dels instruments de planejament aprovats per les Comissions i publicats al DOGC i RPUC. En aquesta fase resulta imprescindible la implementació de l’estàndard de lliurament per tal d’estalviar als serveis tècnics del MUC el procés de digitalització i adaptació a l’estàndard de cada expedient.
  • Una segona que consisteix en la refosa dels expedients sobre la figura principal de planejament, la generació de les taules d’equivalències i de dades de sectors per a cada municipi, la selecció dels eixos estructurants, el control de qualitat, la carrega en el sistema i la generació del sintètic i publicació.

Es tracta d’un mapa de valor informatiu, elaborat a partir de la interpretació dels documents de planejament general oficials disponibles als arxius del Departament de Territori i Sostenibilitat. La interpretació inherent a l’elaboració d’un mapa sintètic no permet atribuir-li la validesa jurídica de la documentació original. Tot i això, la metodologia d’elaboració permet atribuir a la informació del MUC el nivell de qualitat que correspon a les informacions i serveis oferts per les administracions públiques.

Destaquem

Enllaç al MUC

Consulta pública del MUC a través d'un visor

La consulta pública del MUC s’efectua a través d’Internet mitjançant un visor situat a la pàgina web del Departament DTES que permet navegar i consultar la informació urbanística de qualsevol punt del territori i visualitzar alternativament la codificació sintètica o l’original del planejament municipal, que permet l’enllaç amb el Registre de planejament urbanístic de Catalunya per a la consulta dels documents oficials amb validesa jurídica.

L’eina s’ha consolidat amb un nombre de visites aproximat de 8.000 mensuals i mostra la informació urbanística que es considera adequada segons els rangs d’escala parametritzats per a usuaris estàndard, tot i que per als usuaris més avançats també permet personalitzar el mapa triant específicament les capes que es volen visualitzar.

El visor és alhora un potent cercador que permet localitzar informació sobre el territori i efectuar una consulta restringida del MUC en la intranet corporativa a través del Menú d’aplicacions. En aquesta modalitat de consulta, les dades s’actualitzen diàriament i els usuaris autoritzats poden accedir a altres continguts d’interès per a anàlisi urbanístic.

En línia amb l’àmplia política de difusió de dades que s’ha portat a terme des de l’inici del projecte i en coherència amb el nou model d’intercanvi d’informació urbanística, el sistema d’informació del Mapa urbanístic de Catalunya ha posat a disposició dels usuaris:

  • Un conjunt de serveis web de publicació de mapes aplicant l’estàndard vigent, el WMS de l’Open Geospacial Consortium (OGC). Aquests serveis permeten la integració de la informació georeferenciada en altres aplicacions, el que pot ser d’utilitat per als ens locals i altres organismes. La publicació d’aquests serveis se situa en unes 80.000 visites mensuals.
  • La publicació al portal Dades Obertes Gencat de les dades vectorials dels refosos del MUC sintètic de tots els municipis de Catalunya en format estàndard per tal de facilitar l’accés gratuït a les dades del MUC complementàriament al visor i als serveis wms. Cada nova versió del MUC s’actualitzen els prop de 4.000 arxius.

Així mateix, el sistema d’informació del MUC ha permès generar els primers productes fruit de l’explotació sistemàtica i anàlisis de les dades en el marc de l’Observatori de la informació urbanística de Catalunya que s’impulsa des del MUC. En concret, la sèrie de Mapes comarcals, territorials, de l’Àrea metropolitana de Barcelona i de Catalunya; la sèrie de Dades bàsiques de cada municipi, i la sèrie d’indicadors del perfil del municipi i una relació dels Sectors de desenvolupament.

Finalment destacar la presentació del MUC al Saló Smart City Expo World Congress el passat mes de novembre com un dels aplicatius posats a disposició dels ciutadans que respon a iniciatives innovadores desenvolupades pel Departament de Territori i Sostenibilitat.


Visor del MUC

Visor del MUC


Redacció de la noticia i més informació

Redactat per: Cristina Gil i Mercè Gonzalez

Per saber-ne més: Mercè Gonzalez


Back to Top

Informació del document

Publicat a 26/07/13
Acceptat a 26/07/13
Presentat el 26/07/13

Volum Notícies, 2013
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Harmonització i sistematització normativa

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Comunicació amb l'usuari

Sistemes d'informació per a la gestió

Localització

Puntuació document

0

Visites 89
Recomanacions 0

Compartiu aquest document