Resum

Amb l’elaboració i l’aprovacio dels set plans territorials parcials de Catalunya (Pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran, juliol de 2006; Pla territorial de les Terres de Lleida, juliol de 2007; Pla territorial de les Comarques Centrals, setembre de 2008; Pla territorial del Camp de Tarragona, gener de 2010; Pla de l’àmbit metropolità de Barcelona, abril de 2010; Pla territorial de les Terres de l’Ebre, juliol 2010; i Pla territorial de les Comarques Gironines, setembre 2010), el Departament s’ha dotat de nous instruments per abordar les futures polítiques territorials, urbanístiques i d’obra pública de manera consensuada des del punt de vista de la governança territorial, amb garantia de coordinació multisectorial i interdepartamental i amb una visió integradora i sostenible del desenvolupament territorial, ambiental i socioeconòmic que permeti desvetllar les potencialitats de les nostres comarques.

Text complet

Back to Top

Informació del document

Publicat a 03/01/11
Acceptat a 03/01/11
Presentat el 03/01/11

Volum Entrevista, 2011
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Localització

Puntuació document

0

Visites 69
Recomanacions 0

Compartiu aquest document