L’ICGC va participar a la Fira Automobile celebrada a Barcelona el passat mes de maig presentant el seus serveis de posicionament, basats en la xarxa CatNet, per al vehicle autònom.


En aquest nou sistema de conducció, que es troba en ple desenvolupament, els automòbils estan àmpliament "sensoritzats" per detectar els altres vehicles, els vianants, la carretera, els senyals de circulació, les condicions meteorològiques… En aquest sentit els serveis públics de navegació i posicionament en temps real d'alta precisió de la xarxa CatNet de l'Institut milloren la precisió, sempre que els equips dels vehicles permetin el posicionament diferencial i la connexió a Internet.

Destaquem

Xarxa CatNet

Serveis de posicionament

La navegació per satèl·lit es basa en el càlcul d'una posició sobre la superfície terrestre mesurant les distàncies a un mínim de tres satèl·lits de posició coneguda. Un quart satèl·lit aporta, a més, la imprescindible referència de temps. Així, un sistema global de navegació per satèl·lit (GNSS) és una tecnologia basada en satèl·lits que proveeix d'informació de posicionament geoespacial a una escala global.

Actualment es disposa de 4 constel·lacions globals GNSS, la del GPS dels Estats Units amb 30 satèl·lits i la del GLONASS de Rússia amb 24, sota el control militar d’ambdós països, van ser les pioneres; la del BEIDOU xinès compta amb 35; i per últim la del GALILEO, que amb 22 satèl·lits i a diferència dels altres sota control civil, és l’aposta europea en aquest camp.

                                                          

ICGC_automobile_escenari_gnss

Els serveis de posicionament es basen en estacions de referència, que reben les dades dels satèl·lits (poden ser de diferents GNSS), es processen, s’efectuen les correccions necessàries, s’emmagatzemen i s’acaben distribuint als usuaris finals, ja sigui en forma de serveis o de dades pròpiament.

Segons el seu àmbit d’us, els serveis de posicionament es poden classificar de la següent manera:

  • Globals o regionals: aquests serveis es poden fer servir a tot el món o en grans regions. De forma general, les estacions estan a més de 100 km de distància entre elles, les correccions de les dades es reben per satèl·lit (o per internet), i donen una precisió que pot arribar a ser submètrica o centimètrica, depenent de la tecnologia. Sovint, tenen l’inconvenient que el temps d’inicialització pot ser elevat, podent arribar fins a desenes de minuts.


ICGC_automobile_serveis_globals
  • Serveis locals: de forma general, la distància entre estacions va dels 40 als 80 km, l’àmbit d’us queda limitat a l’envolvent de la xarxa d’estacions, les correccions es reben per internet, el temps d’inicialització pot arribar a ser inferior a 1 minut i la precisió pot arribar a ser centimètrica.


ICGC_automobile_serveis_locals
  • Serveis de proximitat: de forma general, consten només d’una estació de referencia pròpia, l’àmbit d’actuació queda limitat per un radi d’entre 10 i 15 km al voltant de l’estació, les correccions es reben via ràdio, el temps d’inicialització es inferior a 1 minut i la precisió pot arribar a ser centimètrica. 


ICGC_automobile_serveis_proximitat


Xarxa CatNet

En la participació a la Fira Automobile, l’ICGC va donar a conèixer la xarxa CatNet, que amb 16 estacions desplegades pel territori de Catalunya és la base per a la navegació i el posicionament sobre el territori. Aquestes estacions permanents recullen dades de les diferents constel·lacions GNSS ininterrompudament segon a segon les 24 hores del dia, que són emmagatzemades i distribuïdes al públic mitjançant diversos serveis de posicionament, tant en temps real com per a postprocés.


ICGC_automobile_Xarxa_CatNet

Les dades de totes les estacions es combinen en una solució de xarxa que permet determinar la component espacial dels errors ionosfèrics, troposfèrics i geomètrics que afecten els senyals GNSS i d'aquesta manera determinar, per exemple, un conjunt d'observables virtuals a qualsevol punt del territori. Amb aquesta tècnica es proveeix a l'usuari de serveis que li permeten treballar utilitzant un sol receptor, per a posicionar-se amb precisió sobre el territori de Catalunya.

Una aplicació d'aquests serveis, en la que l’ICGC ja en te experiència, és la conducció autònoma en l'àmbit de l'agricultura de precisió. Es tracta d'un sistema de guiatge dels vehicles agrícoles, que s'estan convertint en equips imprescindibles per als agricultors que cerquen una major productivitat de llurs explotacions amb uns processos molt més sostenibles.

De forma similar al que succeeix en el camp de l'agricultura de precisió i el guiatge de maquinària, els serveis de posicionament de la xarxa CatNet són una eina amb aplicació directa en el vehicle autònom i el suport a la conducció.


ICGC_automobile_vehicle_autonom


Redactat de la notícia i més informació

Per saber-ne més: Ernest Bosch

Back to Top

Informació del document

Publicat a 17/06/19
Acceptat a 17/06/19
Presentat el 17/06/19

Volum Notícies, 2019
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Nous vehicles i modes per passatgers

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Serveis basats en la localització

Localització

Puntuació document

0

Visites 21
Recomanacions 0

Compartiu aquest document