Avaluació del grau d'implementació

Els projectes del Pla estan repartits en sis reptes diferents que han mostrat graus de compliment diversos: coneixement (45 %), sensibilització (78 %), prevenció en origen (59 %), aprofitament (55 %), governança (56 %) i normativa (55 %). La gran majoria de projectes, un 91 %, preveuen tenir continuïtat durant el 2020. Alguns dels projectes han pogut quantificar els seus èxits amb xifres com ara: 29.500 alumnes sensibilitzats amb accions impulsades en l’àmbit escolar o 14,5 milions de quilos d’aliments aprofitats. Dos dels 145 projectes quedaran descartats degut a la seva inviabilitat, però se n’afegeixen cinc de nous, així que a l’inici de 2020 el Pla comptarà amb un total de 148 projectes.

La 6a reunió de socis europeus, a la ciutat de Poznan, a Polònia, ha acollit aquest mes la 6a trobada dels responsables de totes les regions integrants del projecte ECOWASTE4FOOD, on s’ha presentat l’estat d’implementació de cadascun dels plans d’acció. S’ha fet especial èmfasi en la influència en les polítiques públiques. En el cas de Catalunya, aquesta possibilitat es materialitza en l’Avantprojecte de llei de reducció del malbaratament alimentari, que es preveu que s’aprovi durant el 2020; la Llei de prevenció i gestió de residus i d'ús eficient dels recursos, que es troba en procés de redacció; el Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya (PEAC) i el nomenament de Barcelona com a Capital Mundial per a l’Alimentació Sostenible el 2021 i l’Estratègia Alimentària Metropolitana (EAM).


Aplec a Polzan


L’ ECOWASTE4FOOD

El Pla s’ha elaborat en el marc del projecte ECOWASTE4FOOD, "Suport a la innovació ecològica per reduir el malbaratament alimentari i promoció d’una economia eficient en el consum de recursos”, un projecte europeu Interreg de quatre anys de durada (2017–2020).

Els dos primers anys del projecte han servit perquè totes les regions participants intercanviessin bones pràctiques i debatessin sobre diferents opcions de reducció del malbaratament. Aquest coneixement ha donat com a resultat un pla d’acció fet a mida per a cadascuna de les regions.

A l’Ecowaste4food, hi participen autoritats locals i regionals de set països europeus: Catalunya, a través de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC); Région Sud (França); Devon County (Regne Unit), Wielkopolska (Polònia), Ferrara (Itàlia), Macedonia Occidental (Grècia) i Ostrobothnia del Sud (Finlàndia). El projecte vol fer front a la pèrdua recurrent d’aliments que no es consumeixen i, alhora, demostrar que els residus d'aliments poden gestionar-se per contribuir a una economia eficient i respectuosa amb el medi ambient. Ecowaste4food se centra en el nexe entre seguretat alimentària, eficiència de recursos, economia circular i governabilitat territorial, i els seus resultats aportaran informació per al debat de les prioritats futures del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

 

Logo


Autores

Redactat de la noticia: Marga Torre

Per saber-ne més: Elena Bagaria


Back to Top

Informació del document

Publicat a 15/03/20
Acceptat a 15/03/20
Presentat el 15/03/20

Volum Notícies, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Prevenció, minimització i tractament de residus

Valorització de residus no aprofitables com a subproductes

Valorització de materials

Optimització dels processos de tractament de residus

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Localització

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0

Compartiu aquest document