CLIM'PY

El projecte CLIM’PY (Caracterització de l’evolució del clima i provisió d’informació per a l’adaptació al Pirineu) és un projecte transfronterer que té com a objectiu fer una anàlisi detallada de les tendències climàtiques observades al conjunt del Pirineu des de 1950, i determinar les projeccions futures, d’acord amb els diferents escenaris de canvi climàtic.

És un projecte que té un 65% de fons FEDER (European Regional Development Fund), a través del programa Interreg V-A Espanya-Franca-Andorra (POCTEFA 2014-2020). Els socis que hi participen són la Universidad de Zaragoza (coordinador), el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), l’Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Météo France, Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA), Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) i Centre d’Etudes Spatiales de la BIOsphère (CESBIO). Es va iniciar al 2016 i culminarà a finals de 2019.

L’SMC lidera el Grup de Treball I encaminat a generar una base de dades climàtica diària des de 1950, obtenir indicadors de canvi climàtic i analitzar el comportament dels extrems climàtics. Les variables incloses són: temperatura mitjana, temperatura màxima, temperatura mínima i precipitació.

S’ha treballat amb més de 1.300 punts d’observació (figura 1), i cadascuna de les sèries climàtiques diàries associades ha estat sotmesa a un rigorós control de qualitat per tal d’identificar valors erronis o dubtosos. Posteriorment, s’ha aplicat una anàlisi d’homogeneïtat per identificar punts de ruptura i ajustar les sèries i, així, assegurar que la informació que se n’extreu és climàticament veraç. Finalment, per al període 1981-2015 s’ha elaborat una malla diària de punts a una resolució espacial d’1 km, per tal d’identificar comportaments o tendències diferenciades dins de l’àmbit pirinenc, especialment lligats al comportament dels extrems climàtics (per exemple, nombre de dies de glaçada, nombre de dies amb una precipitació superior a 50 mm en 24 h...).

Els primers resultats indiquen que el Pirineu no està exempt de l’escalfament global, i s’ha apreciat un increment de la temperatura mitjana anual de 0,24ºC/decenni (1959-2015) (figura 2). Aquesta tendència és més pronunciada a l’estiu i a la primavera, especialment en les temperatures màximes. Pel que fa a la precipitació (figura 3), s’aprecia un lleuger descens des de 1950 (-1,8%/decenni a escala anual) i que és més evident al vessant sud.

Per a més informació sobre el projecte podeu consultar el web de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) o el web del projecte a Researchgate: https://www.opcc-ctp.orghttps://www.researchgate.net

 

Noticia_CLIMPY_imatge_1

  Figura 1. Localització de les 1.343 estacions meteorològiques utilitzades al projecte CLIM’PY, amb dades entre 1950 i 2015. Per a cadascun dels punts s’indica quin tipus d’informació climàtica proporciona.

     

Noticia_CLIMPY_imatge_2

Figura 2. Evolució de la temperatura mitjana anual al conjunt del Pirineu, entre 1959 i 2015, expressat com a anomalia respecte del període de referència 1961-1990.

 

Noticia_CLIMPY_imatge_3

Figura 3. Evolució de la precipitació mitjana anual al conjunt del Pirineu, entre 1959 i 2015, expressat com a anomalia (en %) respecte del període de referència 1961-1990.


Autor

Redactat per: Marc Prohom

Per saber-ne més: Marc Prohom


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/12/18
Acceptat a 01/12/18
Presentat el 01/12/18

Volum Notícies, 2018
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Meteorologia

Modelització climàtica

Climatologia de la intensitat de precipitació

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Recopilació de dades meteorològiques històriques de Catalunya

Localització

Puntuació document

0

Visites 61
Recomanacions 0

Compartiu aquest document