BIM, acrònim de Building Information Modeling, és una tecnologia per generar i gestionar les dades al llarg del cicle de vida de construcció d’un edifici fent ús de software per a la modelització d’edificis en 3D en temps real, que permet reduír despeses, un 20% els costos de producció i un 33% els de manteniment de l’obra, i també temps en el disseny i la construcció.

El passat 2 de juny va tenir lloc a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya la jornada "Bases cartogràfiques i BIM en l'àmbit de l'administració pública: cap a un llenguatge comú". Hi van participar Maria Pla, de l’ICGC, que va explicar els treballs que s'estan realitzant amb l'objectiu de desenvolupar formats compatibles entre les bases cartogràfiques i les aplicacions de BIM; Ignasi Pérez, de la BIM Academy, que va parlar de l’evolució del SIG al BIM; Albert Gassull, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que va explicar el procés d’implantació del BIM dins el servei de l’Espai Públic de l’AMB; i finalment, Denis Le Roux, de Setec, que va exposar el projecte MINDnd, un cas real del BIM aplicat a la construcció d’infraestructures viàries.

Segons l’Ignasi Pérez, el BIM suposa un canvi de paradigma dins del món de la construcció. L’aparició de noves tecnologies que faciliten la compartició de les dades, el processament de quantitats ingents d’informació, com és el Big Data han donat lloc a una nova manera de treballar en els processos constructius, tant d'infraestructures com d'edificis.

 Ara amb el BIM, en comptes de fer delineació es fan models 3D que tenen associats bases de dades que contenen la informació necessària per construir i gestionar els projectes. S’ha passat de la delineació 2D a un model virtual 3D dotat d’ “intel·ligència”, ja que es capaç, entre d’altres coses, de:

  • actualitzar automàticament els canvis,
  • detectar incoherències i errors a la fase de disseny,
  • fer simulacions de diferents dissenys per trobar quin és el que dona millor ratio cost-rendiment,
  • calcular l’eficiència energètica al llarg de la vida de la construcció per intentar optimitzar-la.


Draft Garcia 782383816-ICGC BIM-Ciclo bim.jpg

Destaquem

BIM Academy

Dimensions d'un projecte BIM

La dimensió d’un projecte BIM determina el grau de maduresa que té assolit el model. Així doncs, un projecte és 3D si conté informació de geometria i dels materials emprats; 4D si guarda la variable temps, útil per planificar; 5D si emmagatzema els costos; 6D si te en compte la sostenibilitat, i finalment 7D si és un Facility Management, és a dir, que conté informació, un cop acabat el projecte, dels productes emprats que facilitaran el control dels costos d’explotació i manteniment de l’obra.


Draft Garcia 782383816-ICGC BIM-BIM-concept1.jpg


Solucions de software

Pel que fa al software, hi ha diverses opcions:

  • Aplicacions gratuïtes. D’entrada són temptadores, però s’ha d’anar en compte ja que l’estalvi econòmic inicial pot no ser el real si després s’afegeix el cost d’aprenentatge de l’eina per part del personal.
  • Aplicacions codi-obert. Una de les avantatges és que aquest tipus de solucions utilitzen standards oberts en el seu disseny i en les interfícies, la qual cosa facilita l’intercanvi de dades amb tots els implicats en el projecte. I, en segon lloc, una de les bondats del codi-obert és que permet a l’usuari del BIM modificar el codi o afegir noves funcionalitats a l’aplicació per a que s’adapti millor a les seves necessitats.
  • Solucions comercials. És l’opció clàssica, moltes companyies tradicionalment conegudes en el món del CAD ofereixen també solucions BIM com és el cas d’Autodesk o Bentley.


El BIM als projectes públics

Al gener de 2014 el Parlament europeu va recomanar l’ús d’eines electròniques com el BIM per als projectes i concursos públics, amb la finalitat de modernitzar els processos de contractació i licitació públiques. Això ha suposat un revulsiu per al sector de la construcció, que ha d’adaptar-se a aquesta nova tecnologia que aporta eficiència i transparència als processos constructius, ja que en un futur pròxim serà obligatori l’ús del BIM en els projectes públics.

El Departament de Territori i Sostenibilitat lidera una Comissió Interdepartamental formada pels Departaments d’Economia i Hisenda, de Salut, i Governació, per Col·legis professionals, empreses públiques i empreses constructores que treballen per tal de facilitar la implementació del BIM a Catalunya. L’objectiu és  treballar sobre els procediments, l’organització, els plecs de prescripcions tècniques i la tecnologia que suposa aquesta nova eina.

 L’ aplicació del BIM en el sector del planejament urbanístic i territorial i les seves possibilitats d'interactuar amb bases cartogràfiques es troba encara en un estadi inicial, però està clar que s’ha de tendir cap aquí.


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Cristina Gil

Per saber-ne més: Cristina Gil


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/07/16
Acceptat a 01/07/16
Presentat el 01/07/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Nous materials i sistemes auxiliars

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes de suport a la construcció d'infraestructures

Localització

Puntuació document

0

Visites 45
Recomanacions 0

Compartiu aquest document