La Conferència

El divendres 30 de juny va tenir lloc la Conferència Blue Packaging Project. Aquest projecte el promou la Blu Marina Service (San Benedetto del Tronto, Itàlia) i és una iniciativa pionera a Europa seleccionada pel Programa Beyond Plastic Med, plataforma internacional creada per fer front al repte d’una mar Mediterrània sense plàstic. L’objectiu d’aquest Programa és donar suport a solucions socialment responsables i innovadores per millorar l’estat de la mar, mitjançant la col·laboració publicoprivada, les ONG i la comunitat científica.

La conferència, a més de presentar la iniciativa Blue Packaging, va abordar la problemàtica de les escombraries marines i de la contaminació per residus plàstics en els ecosistemes marins (en particular l’impacte ambiental de les activitats pesqueres), la gestió de residus i les possibles solucions futures que inclouen l’ús de materials innovadors, biodegradables i compostables, com a substitució del plàstic (porexpan, EPS o poliestirè expandit) utilitzat actualment en la indústria pesquera. Cal remarcar que aquesta Conferència s’ha inclòs entre els esdeveniments europeus promoguts per l’European Maritime Day 2017.

L'objectiu principal de la Conferència va ser presentar el projecte Blue Packaging, procurant la participació de representants de diferents entitats i sectors, entre ponents i assistents, amb la finalitat de tenir una visió el més àmplia possible de tots els aspectes i de les problemàtiques involucrades en la iniciativa.

La reducció de l'impacte ambiental que causen els residus plàstics al mar és una problemàtica complexa i a gran escala, que necessita una resposta global. L’UE  està actuant sobre el problema, de fet el Paquet d'acció de l'economia circular, adoptat al desembre de 2015, fa dels plàstics una prioritat. L'objectiu últim de la jornada va ser generar un debat entre totes les parts interessades i aprofitar la presència de diferents entitats i sectors per compartir idees, propostes, punts de vista, suggeriments sobre la iniciativa Blue Packaging, així com les accions futures a desenvolupar.

La Conferència va començar amb una breu introducció del director del projecte, Emanuele Troli, que va explicar com tots els projectes duts a terme per la Blu Marina Service, incloent el Blue Packaging, tenen la finalitat de desenvolupar i oferir solucions concretes per a la pesca i la aqüicultura, amb l'objectiu final de fer les activitats del sector pesquer més sostenibles i preservar el futur dels recursos marins.

Emanuele va subratllar la necessitat de trobar i aplicar solucions immediates i efectives, no només per preservar els recursos marins, sinó també per assegurar un futur a tots els operadors del sector pesquer que depenen del mar per a la seva subsistència. La seva intervenció va concloure definint com immoral i irresponsable deixar com a llegat per a futures generacions un ambient marí en perill per la contaminació del plàstic, i va destacar l'absoluta necessitat que tots es comprometin per trobar solucions i evitar que, el que ara és una amenaça, es pugui convertir en una situació irreversible per als ecosistemes marins.

La introducció va ser completada pel coordinador del projecte, Giuliano Petroni  que, a més d’englobar la iniciativa dins de la plataforma BeMed, va destacar les 3 accions claus proposades pel projecte Blue Packaging:

  1. Sensibilització envers el públic general, el sector pesquer en particular, i també a les institucions, sobre les fonts i conseqüències de la contaminació per plàstic al mar;
  2. Innovació, amb la qual donar l'oportunitat al sector pesquer de realitzar proves pilot d'un material innovador com a possible reemplaçament a l'EPS, i
  3. Col·laboració, per tal d'afavorir la creació de sinergies entre les parts interessades i implementar solucions concretes per reduir la generació de residus plàstics.

  Oficialment, Cristina Vila, directora de Barcelona Cicle d’Aigua, de l’Ajuntament de Barcelona, va fer el discurs d’obertura amb un recorregut per les principals línies de prevenció i actuació de l'Ajuntament de Barcelona en temàtiques mediambientals. Cristina va destacar el treball anual de seguiment tant de la qualitat ambiental de l'aigua i del sediment de les platges, com de la biodiversitat marina dels esculls artificials i espigons existents al litoral de la ciutat; la qual cosa permet avaluar eventuals canvis i actuar immediatament quan s’escau necessari.


Vanessa Sarah Salvo, coordinadora de Surfrider Foundation Europe, delegació d’Espanya

Va il·lustrar els eixos de treball que la Fundació ha dut a terme des de 1990. Va destacar els esforços fets davant la problemàtica de les escombraries marines, va explicar les fonts i les conseqüències i va exposar que cada any s’aboquen al mar més de 8 milions de t de residus de plàstics dels quals el 70% descansa al fons del mar. Finalment, va destacar com el projecte Blue Packaging pot constituir un possible camí per reduir els residus plàstics, sempre que es duguin a terme tots els estudis i les proves necessàries per confirmar de manera inequívoca el potencial del nou material.


Vanessa Sarah Salvo


José Manuel Juárez, patró major de la Confraria de Pescadors de Barcelona

El ponent va representar el sector pesquer i va fer una intervenció centrada en les necessitats del sector de trobar solucions alternatives a l'ús del EPS en els vaixells de pesca, en particular per a la flota de l’art d’encerclament, ja que el material que s’empra perjudica seriosament el medi marí. Durant el seu discurs, acompanyat de la projecció de fotos de pescadors d’aquest art i de la subhasta del peix blau del matí, el patró va subratllar el compromís de la Confraria de participar a la iniciativa Blue Packaging, expressant la seva convicció que el canvi en l'ús de les caixes de fusta per aquelles de porexpan o EPS ha significat un pas enrere per al sector. El futur de la pesca depèn necessàriament de l'aplicació de solucions i materials innovadors que puguin aportar millores a la gestió i protecció dels recursos marins, i la Confraria s'ha mostrat molt atenta i sensible cap aquestes temàtiques, assegurant la seva col·laboració i suport en molts projectes, sobretot durant els últims anys.


José Manuel Juárez


Antonio Montoro, professor associat de la Universitat de Barcelona i Coordinador d'Higiene en la Indústria Alimentària i APPCC

Va presentar en la seva ponència l’evolució dels envasos de peix des dels seus orígens fins a l'actualitat i va analitzar com en un principi el peix es transportava sense tenir en compte aspectes com la migració de material al producte i la contaminació mediambiental. A hores d’ara, els avenços científics van perfeccionant aquesta forma de transport i els envasos proporcionen un entorn innocu per al producte, minimitzant el risc de contaminació. Com a conseqüència d’això, s'ha assistit a un increment en la producció d'envasos que ha comportat un augment dels residus. Per tant, actualment, els productors s'estan enfocant cap a una valorització de l'envàs que promogui una conscienciació mediambiental i, així, reduir la generació de tants residus. Antonio va subratllar l’atenció del sector de l'envasament cap a materials respectuosos amb el medi ambient entre els quals cal destacar els biomaterials, que tenen la important característica de ser molt més sostenibles que els envasos convencionals produïts amb derivats del petroli.


Antonio Montoro


Teresa Guerrero, responsable del Departament de Foment de la Recollida Selectiva de l'Agència de Residus de Catalunya

Va tractar un dels temes més complexos i delicats a abordar durant la conferència: la gestió dels residus, en particular de la matèria orgànica. Teresa va enumerar les competències i el treball realitzat quotidianament per l'ARC per centrar-se en el recorregut de la matèria orgànica a Catalunya, des de la seva generació - ⅓ derivada d'activitats comercials i ⅔ dels ciutadans - i recollida selectiva, fins al seu tractament biològic i la conversió en compost. Actualment, l'ARC ha aconseguit que el 80% dels municipis de Catalunya tinguin el servei de recollida selectiva de la fracció orgànica, arribant a cobrir el 95% de la població, mentre el restant 5% té accés a l'autocompostatge. El tractament biològic de la matèria orgànica a Catalunya pot disposar de 20 plantes de compostatge i la seva descomposició en condicions controlades permet obtenir un compost que s'utilitza en agricultura i jardineria. A la darrera part del seu discurs va comentar alguns dels punts forts i els dèbils dels envasos reciclables, reutilitzables i compostables, així com els principals projectes innovadors de l’ARC que s’estan duent a terme. L’anàlisi dels resultats en les proves de compostatge del material innovador presentat en el Blue Packaging, determinarà la viabilitat de l'ús d'aquest material per a la finalitat proposada en aquest projecte.


Teresa Guerrero


Giuliano Petroni, coordinador del projecte

Finalment, en l'última ponència de la conferència, el coordinador va explicar en detall la iniciativa Blue Packaging, presentant al públic el nou material objecte de les proves pilot i els principals actors involucrats. La intervenció es va focalitzar en els objectius generals del projecte. El repte fonamental consisteix a reduir l'impacte ambiental dels residus plàstics procedents del sector pesquer, en particular aquell generat per les caixes d'EPS o poliestirè expandit que actualment s’utilitzen a totes les fases de producció i comercialització de peix i marisc.

Giuliano va fer una comparació entre els principals impactes ambientals causats per l'EPS i per els materials biodegradables i compostables (bioplàstics), i va evidenciar els substancials avantatges que poden aportar d’aquests materials biodegradables. Proves d'avaluació prèvies realitzades per la Blu Marina Service van demostrar que el material més adequat per reemplaçar a l’EPS (per característiques físiques i mecàniques similars) és el BioFoam, un material innovador derivat de l'àcid polilàctic (PLA), un biopolímer que s'obté per fermentació de la dextrosa obtinguda de midó de blat de moro, canya de sucre, remolatxa, etc. El nou material en qüestió té la certificació de compostabilitat, d'acord amb les normes europees (EN 13432), la qual cosa assegura que pugui ser tractat en plantes de compostatge industrial sota condicions controlades. La intervenció va concloure amb unes imatges de les proves pilot del BioFoam que s'estan realitzant en col·laboració amb la Confraria de Pescadors de Barcelona i l'empresa Gamba de la Costa (com es pot veure a les imatges), que en la seva distribució diària de peix i marisc, porta les caixes de BioFoam als restaurants i als supermercats ecològics Veritas que s'adhereixen a la iniciativa.

 

Draft Garcia 708062883-Conferencia-Blue-Packaging-Proj-Noticia ARC 20 imatge 5.jpg


Àngela Seira, sub-directora general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya

Va cloure la Conferència expressant el seu punt de vista positiu sobre la iniciativa. Va aportar  exemples sobre com la ciutadania pot limitar l'ús de plàstics en el seu dia a dia. La Generalitat de Catalunya ha manifestat el seu interès pel projecte Blue Packaging, tot i que es manté cauta en l'espera dels resultats de les proves pilot.

El debat que es va generar al final de la Conferència va tenir una activa participació de públic, entre els quals hi havien pescadors, patrons de confraries i representants del sector de l'envasament. Un punt a destacar durant el debat fou l’esment de l'estudi sobre l'efecte de la ingestió del BioFoam per organismes marins (test de digestibilitat) que s'està duent a terme a una universitat italiana i que els resultats podrien donar suport al seu ús en vaixells de pesca. Finalment, cal assenyalar que la iniciativa Blue Packaging enfoca la seva acció en un problema concret del sector pesquer i no pretén (i no pot), per si mateixa, solucionar la problemàtica del marine litter: els materials biodegradables i compostables poden exercir un paper clau en la protecció del medi ambient marí només si es combinen amb polítiques eficaces de gestió de residus que assegurin la seva correcta eliminació i reciclatge.

La iniciativa Blue Packaging està cofinançada per la Fundació Príncep Albert II de Mònaco, Surfrider Foundation Europe, la Fundació Tara expedició, la Fundació MAVA i la IUCN.


Autors

Redactat de la noticia: Giuliano Petroni i Marga Torre

Per saber-ne més: Giuliano Petroni


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/09/17
Acceptat a 01/09/17
Presentat el 01/09/17

Volum Notícies, 2017
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Localització

Puntuació document

0

Visites 90
Recomanacions 0

Compartiu aquest document