Agaur


L'ICGC participa en 5 grups de recerca consolidats per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya reconeguts per al període 2017-2019: Processos Geològics Actius i Risc; Estudis d'Història de la Cartografia; Paleogeoecologia, Riscos Naturals i Gestió Am­biental; Monitoring and Modelling in Engineering Geology, i Enginyeria Geomàtica.

L'Institut lidera el Grup Processos Geològics Actius i Risc que estudia els processos geològics actius i recents, avalua el risc associat i desenvolupa sistemes per a la seva prevenció, monitoratge, alerta i actuació. És format per 24 investigadors de l'Institut (14 són doctors). La seva recerca es vincula al desenvolupament de productes i serveis de l'ICGC, especialment en les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsòl de Catalunya. Aquest grup manté el reconeixement des de 2005.

I a més a més, l'ICGC participa en els següents grups:

  • El Grup d'Estudis d'Història de la'Cartografia' que lidera la UB i hi participen organismes de Catalunya i València. És format per un equip de recerca multidisciplinari especia­litzat en l'estudi de la història de la cartografia i de la informació geogràfica. Aquest reconeixement el manté des de 2009.
  • El Grup Paleogeoecologia, Riscos Naturals i Gestió Ambiental (PaleoRisk), liderat per la UB i amb la participació d'organismes catalans i europeus. Estudia els canvis passats i recents en entorns d'alta muntanya per anticipar canvis futurs i avaluar riscos geomorfològics i climàtics. Aquest reconeixement el manté des de 2014.
  • El Grup Monitoring and Modelling in Engineering Geology (EnGeoModels)',' liderat per la UPC amb la participació de l'ICGC. Fa anàlisi, monitoratge i modelització en enginyeria geològica, especialment en l'anàlisi de les característiques i els comportaments dels massissos rocosos i l'avaluació de riscos geològics. Aquest reconeixement el manté des de 2014.
  • El Grup d'Enginyeria Geomàtica (EGEO), liderat per la UPC i amb la participació de l'ICGC. Investiga en les àrees d'informació geogràfica, en la seva representació cartogràfica, i en els nous sensors i tècniques per a la captació, processament, emmagatzematge i tractament de la informació geogràfica. El grup ha obtingut el reconeixement com a grup preconsolidat.

Les convocatòries de l'AGAUR donen suport a grups de recerca de Catalunya perquè investiguin en diferents àrees científiques i promoguin la seva projecció internacional. Les seves activitats científiques es difonen mitjan­çant comunicacions a congressos, seminaris i publica­cions, i es transfereixen impartint docència i dirigint tesis doctorals i treballs de final de grau.

 

Redactat de la notícia i més informació

Per a saber-ne més: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/09/18
Acceptat a 01/09/18
Presentat el 01/09/18

Volum Notícies, 2018
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Localització

Puntuació document

0

Visites 27
Recomanacions 0

Compartiu aquest document