MOBIACUSTIC

El Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica ha elaborat una nova eina de gestió per calcular l’estimació de l’impacte acústic del trànsit viari per a l’elaboració dels plans de mobilitat. L’objectiu és avaluar l’impacte acústic que genera els transit viari i poder fer la comparativa entre els diversos escenaris que preveu un pla de mobilitat.


Noticia_MOBIACUSTICAT_imatge_1

    Per utilitzar el programa de càlcul cal contestar les preguntes que es plantegen i que estan relacionades amb les característiques del carrer així com del trànsit objecte d’anàlisi.

El programa permet comparar els nivells sonors de dos escenaris diferents: en cas de considerar dues vies diferents o si vol determinar la influència de la variació d’algun dels paràmetres que defineixen la via en estudi.


Noticia_MOBIACUSTICAT_imatge_2

  Pel que fa a l’apartat destinat als resultats, en aquest bloc és on figura el nivell d’immissió sonora exterior calculat segons els valors dels paràmetres definits a l’apartat de les dades d’entrada. A més, en aquest apartat de resultats és on es pot activar l’opció de calcular el nivell d’immissió sonora d’un segon cas, definit com a Escenari 2. Per activar aquesta opció, cal respondre afirmativament a la pregunta “Vols comparar l’escenari 1 amb un altre escenari?”, i és en aquest moment quan es poden entrar els valors dels paràmetres que definiran aquest nou escenari per comparar.

Els càlculs que realitza l’aplicació, estan basats en el model francès NMPB-routes-2008 i algunes de les variables que intervenen en el soroll d’emissió que genera una via són el nombre de vehicles, el tipus d’asfalt, la velocitat de pas, el tipus de trànsit o el percentatge de vehicles pesants. Segons el nivell d’emissió, que caracteritza la via, es pot calcular el nivell d’immissió en els edificis en diferents escenaris, i valorar la distància a la qual està l’edifici o el tipus d’entorn, amb el grau de construccions al voltant de la via, el nombre de plantes o la distància a la qual estan.

Aquest tipus de resultats han de servir als professionals que es dediquen a la planificació urbanística a l’hora de prendre decisions quant al disseny de noves zones urbanístiques tenint en compte la variable del soroll. També ha de servir per poder valorar diferents tipus de canvis, per exemple de mobilitat, comparant les situacions, per exemple la disminució del trànsit (IMD) d’una determinada via, o canvis en les velocitats de pas dels vehicles d’una via.

Per exemple, es fa un càlcul comparatiu en un escenari hipotètic en què es volen fer millores  en la mobilitat, disminuint en nombre de vehicles que passaran per la via, en passar de 4.000 v/dia a 3.000 v/dia i la desaparició dels vehicles pesants.

 

Noticia_MOBIACUSTICAT_imatge_3

  En aquest cas, la disminució en dB a la façana de l’edifici en una segona planta seria de 3 dB.

Per descarregar l’eina:

http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20180508-mobiacustic

Per obtenir-ne el manual d’ús:

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2018/docs/guia-dus-MOBIACUSTIC.pdf


Autors

Redactat per: Eduard Puig i Marga Torre

Per saber-ne més: Eduard Puig


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/06/18
Acceptat a 01/06/18
Presentat el 01/06/18

Volum Notícies, 2018
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Contaminació atmosfèrica i protecció de l'ambient atmosfèric

Exposició i riscos

Localització

Puntuació document

0

Visites 68
Recomanacions 0

Compartiu aquest document