EXOCAT

En un futur proper, EXOCAT vol ser un node central en la futura Xarxa d’Alerta de les Espècies Exòtiques a Catalunya, la qual es coordinaria amb la de tot l‘Estat. Aquesta xarxa incorporarà protocols de detecció i actuació ràpida, que són els realment efectius en el control de les invasions biològiques. Per fer-ho, caldrà mantenir i ampliar una xarxa de col·laboradors estesa per tot el territori que nodreixin la base de dades que suporten aquests protocols. Actualment les dades recopilades a EXOCAT les han proporcionades més de 100 científics, tècnics i naturalistes experts. En un futur es preveu que tingui noves eines perquè aquesta incorporació també la puguin fer els tècnics de l’Administració  i la ciutadania en general: formularis d’entrada de dades, apps per a la participació ciutadana, protocols d’actuació per a determinades espècies i fitxes identificatives de les espècies incloses al  Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

Cal recordar que no totes les espècies exòtiques són invasores. Actualment, un 10% de les espècies incloses a EXOCAT són considerades invasores. Per tal que ho siguin, s’ha d’establir amb èxit al territori i estendre-s’hi.  Sovint, que això passi és només qüestió de temps, per la qual cosa els experts adverteixen que la resposta ràpida i la prevenció són clau i gairebé l’única estratègia per evitar l’expansió d’aquestes espècies i els seus impactes sobre la biodiversitat, l’economia i fins la salut humana.


Espècies catal·logades com a exòtiques presentes a Catalunya


Estat de les 1.132 espècies catal·logades com a exòtiques presentes a Catalunya. Font: EXOCAT i a la dreta amb la distribució per grups.

Estat de les 1.132 espècies catal·logades com a exòtiques presents a Catalunya amb la distribució per grups. Font: EXOCAT.


Objectius principals de l'EXOCAT

  • Avaluar l’estat actual d’invasió de Catalunya: identificar i caracteritzar totes les espècies exòtiques presents a Catalunya, recollir la informació cartogràfica disponible sobre elles, així com de les possibles estratègies o actuacions de control o eradicació i identificar els principals experts o grups de recerca en invasions biològiques del país.
  • Proporcionar eines per a un futura xarxa d’alerta de les invasions biològiques a Catalunya, i així avançar cap a una estratègia de control de les invasions fonamentada en prevenció i resposta ràpida: analitzar el procés d’entrada i expansió de les principals espècies exòtiques a Catalunya i identificar espècies i zones prioritàries de gestió.

Es troba disponible a http://exocat.creaf.cat

 

Draft Garcia 120529652-CREAF -Exocat-la-primera-base-d-CREAF noticia 20 imatge 1.jpg

  i la base de dades es pot consultar amb aquesta fitxa:

 

Draft Garcia 120529652-CREAF -Exocat-la-primera-base-d-CREAF noticia 20 imatge 2.jpg

     

Distribució geogràfica

Les espècies exòtiques es concentren a les regions metropolitanes, litorals i prelitorals, on la gran densitat de població i la llarga tradició comercial afavoreixen l’arribada de noves espècies. A més, el clima suau i la intensa i continuada transformació del territori (urbanització, abandonament de conreus, etc.) ofereixen moltes oportunitats per què s’instal·lin.

Recentment molts invertebrats exòtics han arribat i s’han expandit pel territori, com el conegut mosquit tigre (Aedes albopictus), la papallona defoliadora del boix (Cydalima perspectalis) o el pugó groc (Sipha flava). Potser l’espècie més coneguda i recent és la vespa asiàtica (Vespa velutina), que es va detectar a l’Alt Empordà el 2011, possiblement provinent del sud de França, i s’ha estès per les comarques del nord-est. Aquesta vespa pot provocar un greu impacte en el sector apícola per la mortalitat que provoca a les abelles de la mel.


Distribució geogràfica


Autors

Redactat per: Joan Pino i Marga Torre

Per saber-ne més: Joan Pino


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/11/16
Acceptat a 01/11/16
Presentat el 01/11/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Nous objectes de conservació

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors ambientals

Localització

Puntuació document

0

Visites 60
Recomanacions 0

Compartiu aquest document