Direcció de projecte

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Període

15.05.2019-15.09.2019

Descripció

En compliment del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, a partir del 15 de maig del 2019 el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) inicia la campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric a l’aire ambient. Per aquest motiu, el DTES intensifica el seguiment habitual dels nivells de contaminació atmosfèrica i la comunicació amb la ciutadania. Aquesta comunicació ha de permetre, si se superen determinats nivells (el llindar d’informació a la població de 180 µg/m3 en una hora o el llindar d’alerta a la població de 240 µg/m3 en una hora), informar diferents entitats, a fi que es pugui informar a la població general sobre quines activitats caldria evitar amb caràcter preventiu.

També es realitzen avisos preventius en cas que els models indiquin que els nivells poden ser moderadament elevats, amb l’objectiu que els implicats puguin actuar amb antelació. Aquests avisos preventius contenen l’estat dels nivells d’ozó troposfèric i les recomanacions donades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Draft Alvarez Puerta 742543435-image1.jpeg

Com a novetat, es sumen nous canals de comunicació al canal de comunicació habitual, que és el correu electrònic. A partir d’ara també es poden configurar aquests avisos a través de:

  • l’aplicació de mòbil AireCat
  • l’apartat “Avisos” del nou entorn QAire (entorn web renovat d’informació de les dades de qualitat de l’aire).

Draft Alvarez Puerta 742543435-image2.png

Draft Alvarez Puerta 742543435-image3.png

Finalitat de l'acció

Millorar la difusió de la informació referent a la qualitat de l’aire a Catalunya.

Novetats que aporta l'acció

  • Nous canals de comunicació a la població
  • Innovació i millora en els processos de difusió de la informació

Fonaments de la novetat

Augment de la informació de la qualitat de l’aire a través de diferents canals i nous processos de comunicació.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 25/11/20
Presentat el 25/11/20

Volum Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Contaminació atmosfèrica i protecció de l'ambient atmosfèric

Eixos instrumentals

Previsió

Prediccions meteorològiques

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors ambientals

Sistemes d'informació ambiental

Aplicacions de les xarxes socials

Eixos transversals

Governança

Difusió d'informació i comunicació de plans i projectes i d'altres actuacions del departament

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document