Canadà anuncia una nova estratègia nacional de l'hidrogen

Canadà vol posicionar-se com a líder mundial de l'hidrogen, i amb aquesta finalitat el Govern ha publicat recentment la seva estratègia nacional per fer d'aquest element una peça clau de la neutralitat carbònica a què aspira el país en l'horitzó 2050. El pla, malgrat tot, potser peca d'excés d'ambició, no aclareix la necessitat real d'aquesta transició energètica, i a penes para esment en els aspectes negatius de la producció d'hidrogen.

Un pla ambiciós

Draft Alvarez Puerta 455482451-image1.jpeg

Per integrar aquest element dins la producció energètica del país en el llarg termini, el Govern de Canadà va publicar el passat mes de gener la seva Estratègia de l'hidrogen, fruit de tres anys de treballs. El ministre de Recursos Naturals del país va definir-la com un marc d'actuació que permetrà situar Canadà com a líder global de l'hidrogen alhora que ajudarà a fer que el país assoleixi els seus objectius de neutralitat carbònica per a 2050.

Cal assenyalar que Canadà ja és actualment un dels principals productors de l'anomenat hidrogen gris, obtingut per reformat amb vapor del gas natural (CH4 + H2O ⇌ CO + 3 H2), en un procés altament emissor de GEH: genera 9,3 kg de CO2 per cada kg d'hidrogen obtingut.

Sigui com vulgui, atesa la riquesa de recursos naturals del país (aigua i biomassa, per exemple), el Govern creu que Canadà pot esdevenir el principal productor també d'altres modalitats d'hidrogen, amb cada província produint-ne a partir del seu propi mix energètic, segons els recursos i les necessitats econòmiques locals.

Pel que fa a la distribució i emmagatzemament de l'hidrogen obtingut, el Govern planteja la utilització de les xarxes dedicades al gas natural que, complementades amb noves instal·lacions, poden servir per transportar l'hidrogen fins on calgui. Aquesta descarbonització de la xarxa de gas natural ha de ser progressiva per tal de garantir la seguretat. El Govern creu que introduir hidrogen de baixa intensitat carbònica a la xarxa de distribució ja existent pot esdevenir clau perquè es generalitzi la demanda d'hidrogen per a usos industrials (descarbonització de la siderúrgia, per exemple), energètics (producció d'electricitat) o domèstics (calefacció i aigua calenta).

L'Estratègia també preveu la implantació d'infraestructura de subministrament per a vehicles de pila de combustible, siguin terrestres (incloent-hi el ferrocarril), marítims o aeris.

El pla canadenc de l'hidrogen a més pretén coordinar les activitats de recerca dutes a terme pels centres científics provincials, i establir col·laboracions entre actors de recerca públics i privats, del país i de l'estranger.

Tot plegat, segons el Govern canadenc, permetrà que per a 2050 l'hidrogen cobreixi el 30% de les necessitats energètiques del país, i servirà per reduir en 190 milions de tones anuals les emissions d'equivalent de CO2.

Draft Alvarez Puerta 455482451-image2.png

Algunes de les expectatives de l'Estratègia canadenca de l'hidrogen, en l'horitzó 2050

És necessària aquesta transició cap a l'hidrogen?

Com s'ha apuntat, Canadà vol utilitzar la seva gran capacitat hidroelèctrica per a l'obtenció d'hidrogen verd mitjançant electròlisi. També es planteja l'ús de biogàs (per extreure'n hidrogen gris, vegeu més amunt), i la producció d'hidrogen blau, obtingut a partir de la captura, aprofitament o emmagatzemament del CO2 associat a l'hidrogen gris.

Però alguns grups ambientalistes rebutgen aquesta darrera modalitat, atès que l'anomenada CCUS (carbon capture, utilization, or storage) és encara una tecnologia poc assajada i econòmicament quasi inassumible en certes escales.

A més, algunes veus han desmuntat els arguments en favor de l'hidrogen del Govern canadenc, segons el qual "l'hidrogen com a combustible és lleuger i emmagatzemable, i té una densitat energètica molt alta. No produeix emissions directes de contaminants ni de GEH".

Sembla que no és ben bé així: Paul Martin, enginyer, especialista en processos químics i divulgador, desmenteix en aquest article la suposada facilitat d'emmagatzemar-lo, ja que en són freqüents les pèrdues i fuites. Pel que fa a la densitat energètica, certament l'hidrogen pot proporcionar tres vegades més energia que el gas natural, per pes; però és tan lleuger que cal comprimir-lo molt per fer-lo utilitzable, i en aquest procés es consumeix tres vegades la quantitat d'energia que seria necessària per proporcionar el mateix rendiment tèrmic a partir de gas natural.

El mateix autor diu d'altra banda, en relació amb l'hidrogen verd, que no sembla tenir gaire sentit utilitzar l'abundant energia hidroelèctrica de Canadà per obtenir gas d'hidrogen, quan la infraestructura hidroelèctrica del país ja permet sens més la producció d'electricitat abundant i neta.

Pel que fa a l'hidrogen destinat a transport, sembla que els vehicles elèctrics poden resultar més eficients i menys costosos que no els propulsats amb hidrogen. Quelcom de semblant es podria dir de la calefacció domèstica, per a la qual les bombes de calor elèctriques poden ser molt més eficients i tenir un cost més baix.

Per aquests motius i d'altres que podreu llegir a l'article esmentat, l'autor creu que l'Estratègia canadenca respon més a interessos polítics i econòmics que no pas estrictament energètics i ambientals: segons ell, per exemple, la introducció d'hidrogen en les xarxes de distribució de gas natural, sense cap benefici clar en termes de GEH, sí que permetria a les companyies productores i distribuïdores de gas mantenir la seva parcel·la de negoci.

L'autor concedeix que l'hidrogen pot tenir el seu paper en algunes indústries, com ara la siderúrgica, on seria un bon substitut del carbó de coc. Però poca cosa més, segons Martin.

Formeu-vos la vostra opinió analitzant l'Estratègia canadenca: la trobareu al vincle adjunt

Redactat per: Alfonso Martínez Jaume

Per saber-ne més: Hydrogen Strategy for Canada [PDF]

Back to Top

Informació del document

Publicat a 22/03/21
Presentat el 22/03/21

Volum Més enllà del Departament, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos transversals

Planificació i projectació

Planificació estratègica d'àmbits territorials específics i en matèria ambiental

Governança

Mecanismes col·laboratius

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document