Pilot

La Subdirecció de Planificació de la DGIMT, en col·laboració amb Via Analytics, Berkeley, CA, ha endegat el projecte pilot de monitoritzar el servei de rodalies amb un dispositiu de baix cost com pot ser un mòbil o una tauleta.

La prova pilot ha consistit en posar quatre tauletes en  trens Civia per fer un seguiment del tren i de la seva puntualitat. Mitjançant el GPS de la tauleta s’obté la posició del tren cada 5 segons, així com la seva velocitat instantània i emprant el GPRS s’envien les dades a un sistema central de seguiment durant més de quatre mesos. La detecció d’arribada a l’estació es du a terme amb un algorisme de velocitat instantània.


Via Analytics


Resultats

Els ebeacons faciliten la localització en els túnels, són balises Bluetooth Low energy a les estacions soterrades. S’han provat dos tipus de balises que es poden veure a la figura.

La comparativa dels horaris programats amb els que proporcionen les mesures es fa tenint en compte com a horaris de referència:

 • horaris planificats en GTFS: Renfe dóna la previsió dels horaris planificats amb dues setmanes d’avançada en format GTFS.
 • assignació d’expedients diària: cada dia a primera hora comuniquen l’assignació d’expedicions horàries que es fan amb els trens amb les tauletes embarcades.

Pel que fa a la detecció mitjançant GPS els resultats en estacions en superfície no terminals han estat pràcticament totals, ja que a la meitat de les estacions s’han recollit el 100% de les dades i a l’altre meitat s’ha arribat a un recull entre el 97 i el 99%.

Els primers resultats en el cas d’estacions terminals van ser decebedors fins que es va detectar el problema: l’algorisme ignorava expressament arribades a la primera estació d’un trajecte en un sentit concret. Aquest problema ja s’ha resolt.

Quant a la detecció per'ebeacons:'

 • Els resultats dels SitckNFind no han estat correctes. Per tant, caldria una millor ubicació si es volgués fer servir aquest tipus de ebeacons, ja que han subministrat un resultats altament variables: encerts entre el 10 i el 62%.
 • D’altra banda “l’encert” dels dispositius Radbeacons ha estat entre el 99 i el 100%. Aquests serien els recomanables a instal·lar. 

La comparativa de puntualitat amb informació de l’ADIF proporciona uns resultats molt equivalents i les diferències es poden atribuir al diferent sistema de comptatge – ja que ADIF compta el temps d’entrada en el cantó de l’estació i la prova pilot ho fa en aturada, la qual cosa millora la continuïtat de la informació -.


ebeacons


Conclusions

 • La prova pilot de seguiment dels serveis de Rodalies amb les tauletes embarcades ha mostrat la seva viabilitat tecnològica per monotoritzar serveis. 
 • Les expedicions analitzades en la prova pilot han mostrat una elevada variabilitat de desajustos horaris, amb una mitjana de retard de 2:30 minuts, i amb un 70% d’arribades que es produeixen entre l’avançament d’1 minut i el retard de 5.
 • Amb aquests resultats es podria definir un projecte escalable a tota la flota que incorporés les millores següents:
  • Facilitar i millorar l’intercanvi d’horaris i expedicions (expedició-tauleta) que fan els trens, automatitzant les connexions amb els sistemes de planificació de RENFE.
  • Connectar amb la base de dades d’ADIF en temps real d’ubicació de trens en enclavaments.
  • Possibilitar la detecció via WIFI de les estacions (projecte M Fomento).
  • Monitoritzar branques km dels serveis oferts i places km a més de la variable temporal.

VIA té una API oberta per a tota persona interessada en fer servir aquestes dades. La documentació es pot trobar a http://docs.vtfs.apiary.io.


Autors

Redactat per: Xavier Delgado i Marga Torre. Per saber-ne més: Xavier DelgadoSanti Ribas.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/07/16
Acceptat a 01/07/16
Presentat el 01/07/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Orientació a l'usuari

Localització

Puntuació document

0

Visites 85
Recomanacions 0

Compartiu aquest document