Coordinació de l’activitat: Servei Meteorològic de Catalunya

Altres participants: Universitat-Empresa de les Illes Balears

Període: 1 de gener de 2010 – 31 de desembre de 2010

Objectiu:

Estudiar la capa límit de l’atmosfera i els diferents fenòmens meteorològics que s’hi produeixen.

Descripció:

L'any 2008 el SMC va adquirir un aparell de sondeig de la baixa atmosfera (el WindRASS de Scintec), juntament amb una estació de balanç d'energia en superfície Campbell, amb el propòsit inicial d'avaluar la conveniència de l'establiment d'un centre especialitzat en mesures meteorològiques a Catalunya, que pogués donar servei al SMC mateix i a d’altres usuaris. Aquests aparells es van instal·lar a la finca Montserrat, al costat de l'Estació Meteorològica de Raimat, en el curs 2008-2009.

Les dades recollides fins al 31 de desembre de 2010 es troben accessibles en una base de dades desenvolupada a la UIB (Universitat-Empresa de les Illes Balears) després de fer el control de qualitat de les dades generades pels equips WindRASS i Estació de Balanç d'Energia; també es va fer una anàlisi científica preliminar de les mesures calculant les estadístiques pertinents, com també la tramesa de les dades brutes i depurades a l’SMC. Les dades posteriors es troben a la base de dades del SMC.

'Beneficiaris:' 

  • Meteoròlegs
  • Climatòlegs
  • Aeroports
  • Qualitat ambiental

 

Productes derivats:

Treballs de camp de caràcter internacional i articles tant científics com divulgatius. Dades d’utilitat (turbulència, LLJ, ...) per al control aeri.

Imatge

Aparell WindRASS (Fotografia a Raimat, prèvia al trasllat a l’aeroport de Lleida-Alguaire)

Aparell WindRASS (Fotografia a Raimat, prèvia al trasllat a l’aeroport de Lleida-Alguaire)


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Meteorologia

Meteorologia d'escala local

Millora de la qualitat de la predicció

Modelització climàtica

Puntuació document

0

Visites 10
Recomanacions 0

Compartiu aquest document