Coordinació de l’activitat: Direcció General de Qualitat Ambiental

Període: gener de 2010 – desembre de 2010

Objectiu:

Calcular un paràmetre que, tenint en compte les estimacions dels nivells de qualitat de l’aire dels diferents contaminants, permeti informar a la població de forma qualitativa sobre els nivells de contaminació atmosfèrica.

Descripció:

La normativa de contaminació atmosfèrica defineix quins contaminants, mètodes de mesura i nivells màxims de qualitat de l’aire s’han d’avaluar. També s’estableix que les administracions públiques han de facilitar la informació sobre la qualitat de l’aire de forma clara i comprensible sense definir com. És en aquest sentit que s’ha determinat un índex adaptat al territori de Catalunya que permeti elaborar una diagnosi i un pronòstic de la qualitat de l’aire.L’índex de qualitat de l’aire és un paràmetre que es calcula per facilitar informació del grau de contaminació al públic en general.

'Beneficiaris:' 

  • Direcció General de Qualitat Ambiental
  • Ens locals
  • Població

Imatges

Primer gràfic


Gràfic segon


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors ambientals

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Exposició i riscos

Contaminació atmosfèrica i protecció de l'ambient atmosfèric

Puntuació document

0

Visites 105
Recomanacions 0

Compartiu aquest document