DGQA_Qualitat_aire


Direcció del projecte: Direcció General de Qualitat Ambiental

Altres participants:

Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA) de l’Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)


Període: de l’1 de gener de 2010 al 31 de desembre de 2011


Objectiu:

Obtenir informació complementària sobre les partícules en suspensió en l’aire ambient que permeti conèixer el seu origen i aprofundir en estudis de medi ambient i salut.

Descripció:

La Direcció General de Qualitat Ambiental, a través del Servei de Vigilància i Control de l’Aire té la funció de proposar actuacions per a garantir el compliment de les normes de qualitat de l’aire i la seva millora.

Algunes de les mostres de partícules en suspensió que recullen els sensors de la Xarxa de Vigilància i previsió de la Contaminació Atmosfèrica se'ls realitza un estudi més exhaustiu, determinant la seva composició química, caracteritzant la granulometria i la seva composició morfològica.

En molts casos l’interès és poder correlacionar les partícules captades en l’aire ambient amb mostres del material particulat procedent de diferents fonts d’emissió. Per tal de definir les mesures a adoptar en les fonts emissores, com en el cas de l’elaboració de plans de millora de la qualitat de l’aire, cal conèixer la relació entre les partícules detectades en els punts receptors i emissors. Per dur a terme aquestes dues tasques cal el desenvolupament d’una metodologia específica basada en tècniques analítiques de caracterització de la granulometria i de la composició mineral dels contaminants.

Beneficiaris:

  • Generalitat de Catalunya
  • Ens locals
  • Població en general

Imatge

Metodologia per a l'avaluació de la qualitat de l'aire basada en la caracterització de la morfologia, la granulometria i la composició mineral de les partícules en suspensió a diferents zones de Catalunya.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Contaminació atmosfèrica i protecció de l'ambient atmosfèric

Models de pronòstic de la contaminació

Eixos instrumentals

Previsió

Medi ambient i sostenibilitat

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Eixos transversals

Nous mètodes i criteris d'avaluació

Avaluació ambiental

Puntuació document

0

Visites 79
Recomanacions 0

Compartiu aquest document