Coordinació de l’activitat: Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat. Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Altres participants:

 • Organitzacions, entitats i col·lectius de Catalunya pioneres en afrontar el canvi climàtic.
 • Entitats de verificació

Període:gener de 2010 – desembre de 2010

Objectiu:

El principal repte del Programa d'acords voluntaris és implicar els diferents actors de la societat catalana en la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

En concret, els objectius que plantegen els acords voluntaris són:

 1. Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH ) a Catalunya en línia amb més competitivitat del país i la seva economia.
 2. Esdevenir un instrument clau de mitigació entre totes les polítiques públiques pel clima.
 3. Donar suport i reconeixement a les organitzacions capdavanteres en emprendre accions per al clima.
 4. Sensibilitzar a la societat sobre la necessitat d'actuar de manera immediata en favor del clima, dels beneficis que això comporta, així com de la gran capacitat d'actuació col·lectiva.
 5. Divulgar experiències i bones pràctiques favorables a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.
 6. Donar resposta institucional a l'elevat nombre d’iniciatives de reducció i/o compensació voluntària sota els principis de rigor, credibilitat i efectivitat. 

 

Descripció:

L'Oficina, mitjançant el Programa d'acords voluntaris, crea el marc tècnic i institucional necessari per fer costat a les organitzacions pioneres en afrontar el canvi climàtic i que tenen, per tant, la capacitat de liderar un canvi cap a un model econòmic i energètic sostenible. L'Oficina acompanya i guia les organitzacions en tot aquest procés.

El Programa es fonamenta en quatre principis bàsics: compromís, voluntarietat, rigor i transparència.

 1. El compromís està associat a un seguit d'actuacions de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que l'organització compromesa porta a terme.
 2. La voluntarietat de les accions queda reconeguda i es visualitza mitjançant una etiqueta que pot utilitzar l'organització. El rigor del Programa i del seu procediment d'actuació és clau per a l'atorgament d'aquest reconeixement.
 3. Igualment, la publicació de les dades al web dóna un valor afegit a les actuacions de les organitzacions, garanteix la transparència de l'esquema i impulsa el coneixement comú d’experiències de reducció d’emissions

 

Draft Garcia 343619961-DGPN memoria 9-DGPA memoria 9 imatge 1-2.jpg

 

Beneficiaris:

 • Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat
 • Organitzacions , entitats i col·lectius de Catalunya pioneres en afrontar el canvi climàtic.
 • Entitats de verificació.

 

Productes derivats:

La Generalitat de Catalunya estimula aquests esforços i, alhora, estableix mecanismes per al seu reconeixement públic.

Imatges

Acte de lliurament del certificat


Acte de lliurament del certificat _2


Acte de lliurament del certificat d’acords voluntaris del 26 de març de 2012

Acte de lliurament del certificat d’acords voluntaris del 26 de març de 2012


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Educació per a la sostenibilitat

Creació del sistema d'informació ambiental de Catalunya

Qualitat de l'aire i salut

Contaminació atmosfèrica i protecció de l'ambient atmosfèric

Canvi climàtic i energia

Adaptació

Mitigació

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Nous actors de la conservació

Puntuació document

0

Visites 83
Recomanacions 0

Compartiu aquest document