Coordinació de l’activitat: Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat

Altres participants: Museu de Granollers

Període: Juliol de 2010 – desembre de 2010

Objectiu:

Analitzar com les diferents espècies de papallones canvien les seves preferències d'hàbitat en funció del clima on viuen.

Descripció:

L’any 2007 el Museu de Granollers va desenvolupar un mètode que s’utilitzava per determinar les preferències d’hàbitat de les papallones catalanes.  Durant la temporada 2010, s’ha revisat aquesta metodologia, s’han corregit i ampliat les dades utilitzades, i s’han actualitzat els resultats. Concretament s’han realitzat els canvia següents:

  1. S'ha simplificat la classificació original de les comunitats vegetals detectades als diferents itineraris del CBMS, agrupant-les en categories d’hàbitat de caràcter molt més general.
  2. S'ha definit com a hàbitat dominant d'una secció el que presenta un recobriment major del 50% i per al càlcul de les preferències s'ha treballat només amb les seccions que tenen un hàbitat dominant.
  3. Per a cada secció-hàbitat s'ha calculat l’índex anual promig i s'ha estandarditzat a una distància de 100 m. Aquest valor representa la densitat de l’espècie en aquella secció-hàbitat.
  4. Per calcular la densitat mitjana d'una espècie en cada una de les diferents categories d'hàbitat, primer s’ha calculat la mitjana de les densitats d'aquella espècie en totes les seccions del CBMS on aquell hàbitat és dominant.
  5. S'ha desenvolupat una metodologia que permet actualitzar les densitats de forma molt automatitzada, un cop es disposa de la nova informació recollida anualment. Els gràfics de preferència d'hàbitats s'aniran actualitzant un cop cada any, al final de la temporada, i progressivament, a mesura que la xarxa del CBMS tingui una major cobertura, reflectiran les preferències reals més acuradament.

 

Beneficiaris:

  • Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat
  • Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat
  • Biòlegs
  • Ambientòlegs

Imatges

Imatge 1: Indicadors dels diferents tipus d’ambients basats en les tendències poblacionals de les espècies indicadores

Imatge 1: Indicadors dels diferents tipus d’ambients basats en les tendències poblacionals de les espècies indicadores. Els resultats mostren una tendència molt negativa de l’indicador de prats i matollars i, en canvi, una tendència positiva (marginalment significativa) de l’indicador forestal. Les espècies més generalistes, sense preferència per un ambient determinat, no mostren una tendència significativa.


Imatge 2: Indicador europeu de papallones de prats

Imatge 2: Indicador europeu de papallones de prats. Mostra una forta regressió: des de 1990 ha caigut quasi un 60%, degut majoritàriament a efectes climàtics

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 38
Recomanacions 0

Compartiu aquest document