Coordinació de l’activitat: Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat

Altres participants: Museu de Granollers

Període: Juliol de 2010 – desembre de 2010

Objectiu:

Determinar els efectes que tindrà el canvi global sobre les poblacions de papallones a Catalunya mitjançant l’anàlisi dels factors determinants de la riquesa de papallones a partir de l’anàlisi de dades que proporciona el Catalan Buterfly Monitory Scheme (CBMS)

Descripció:

La riquesa de les papallones catalanes depèn d'uns pocs factors climàtics i paisatgístics. A la regió mediterrània la disponibilitat d'aigua és un factor clau. S'ha trobat una relació molt forta entre riquesa i el gradient altitudinal. Els pics de diversitat es troben a dues alçades: 500-700 m i a 1200- 1500 m. Es componen sobretot d'espècies mediterrànies endèmiques i d'altres especialistes propis d'ambients oberts (prats i pastures) de l'alta muntanya. El manteniment de la biodiversitat d'aquetes zones muntanyoses apareix com un dels grans reptes en un context de canvi global, tenint en compte les prediccions tant d'un augment de les temperatures com d'una pèrdua de la superfície ocupada per prats i espais oberts a causa dels canvis d'usos del sòl. Les zones baixes i menys diverses, amb espècies més generalistes i comunes, es veuen negativament afectades per l'aridesa creixent combinada amb la intensificació del paisatge.

El projecte consisteix en modelar la diversitat de les papallones catalanes, utilitzant les dades del CBMS, considerant simultàniament un elevat espectre de factors potencials que actuen a diferents escales, tant de tipus geogràfic i climàtic, com d'estructura de paisatge i d'impacte humà. S'han considerat diferents grups ecològics basats en el grau d'especialització de les espècies catalanes.

L'estudi indica la importància i la necessitat de mantenir els ambients oberts en les zones de muntanya, i de reduir la intensificació del paisatge en les zones baixes per mitigar l'efecte negatiu sobre la diversitat que comporta el canvi climàtic. Si els canvis relacionats amb els usos del sòl també actuen de forma negativa sobre la biodiversitat és de preveure un efecte sinèrgic d'aquests dos factors amb conseqüències negatives sobre la biodiversitat dels ecosistemes terrestres catalans.

 

Beneficiaris:

  • Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat
  • Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat
  • Biòlegs
  • Ambientòlegs

 

Productes derivats:

S'ha publicat un article a la revista Ecography (Stefanescu et al 2011a): Determinants of species richness in generalist and specialist Meditrranean butterfly: the negative synergistic forces of climate and habitat change. Ecography, 34: 353-363.

Imatges

Imatge 1: Canvi en la fenologia de les papallones al llarg de l’any

Imatge 1: Canvi en la fenologia de les papallones al llarg de l’any. Les corbes de vol reflecteixen de forma quantitativa la fenologia de les papallones. L’anàlisi de les dades de l’estació del Cortalet va posar de relleu l’avançament significatiu dels períodes de vol, degut al canvi climàtic, d’un grup considerable d’espècies.


Imatge 2: Tres exemples de papallones d’origen Africà, detectades als comptatges del CBMS.

Imatge 2: Tres exemples de papallones d’origen Africà, detectades als comptatges del CBMS. (a) Les migracions de Danaus chrysippus són un fenomen cada cop més freqüent a Catalunya; (b) Les primeres observacions de Colotis evagore a Catalunya s’han efectuat a la darrera dècada a l’itinerari de la Granja d’Escarp; (c) L’any 2007 es va detectar per primer cop a Catalunya, a l’itinerari de la Torre Negra, un exemplar de l’espècie Euchloe belemia, molt comuna al sud de la Península Ibèrica i al nord d’Àfrica.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Adaptació

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Tendències de la biodiversitat a Catalunya

Puntuació document

0

Visites 56
Recomanacions 0

Compartiu aquest document