Coordinació de l’activitat: Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat

Altres participants: Universitat de Barcelona

Període: gener de 2010 – desembre de 2010

Objectiu:

L’objectiu d’aquest apartat és definir un protocol i assajar-lo per a poder comparar les dues versions de la CHC50, la versió 1 acabada el 2003 (a partir d’ortoimatges del 96-97) i la versió 2 que s’acabarà el 2011 (a partir d’ortoimatges del 2006).

Descripció:

Fer un estudi diacrònic amb les dues capes, separades uns 10 anys en el temps, i poder treure algunes conclusions en el sentit de com s’han modificat les superfícies de cadascuna de les unitats cartografiades i com s’ha de procedir per valorar aquests càlculs. Aquest assaig s’ha fet en l’àmbit de l’Alt Pirineu i referit a 16 unitats de pastures montanes i subalpines que ens han semblat una bona representació de les unitats pratenses. Es va triar aquest grup d’hàbitats per l’interès que tenen com a indicadors dels canvis que hi ha hagut al paisatge en àrees de muntanya, motivats sobretot per causes socioeconòmiques.

 

Beneficiaris:

  • Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat
  • Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat
  • Biòlegs
  • Ambientòlegs

Imatges

Unitats de la llegenda amb els percentatges de superfície creades per errors de delineació dels polígons

Imatge 1: Unitats de la llegenda amb els percentatges de superfície creades per errors de delineació dels polígons, obtingudes en el període 1996 a 2006, amb les superfícies corresponents


Ortoimatge que mostra un polígon de l’hàbitat

Imatge 2: Ortoimatge que mostra un polígon de l’hàbitat 45f l’any 1996 (Fig. a) que ha estat reemplaçat per l’hàbitat 38b l’any 2006 (Fig. b).


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Tendències de la biodiversitat a Catalunya

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació sistematitzada de l'impacte de plans i projectes

Observació dinàmica

Puntuació document

0

Visites 51
Recomanacions 0

Compartiu aquest document