Coordinació de l’activitat: Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat

Altres participants: Universitat de Barcelona

Període: Gener 2010 – Desembre 2010

Objectiu:

Poder calcular de forma automàtica dos índex SEBI –  SEBI 2 i SEBI 3 – per poder facilitar dades de biodiversitat a la CE

Descripció:

La Comissió Europea treballa des de 2005 amb l'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) en el desenvolupament d'un conjunt d'indicadors europeus de biodiversitat- coneguts com a indicadors Sebi 2010 - per mesurar els avenços cap a l'objectiu d'aturar la pèrdua de biodiversitat a Europa.

Entre tots aquest indicadors, el SEBI 2 és un índex d'estat que mostra les tendències de l'estat d'amenaça general de les espècies europees.

L’indicador SEBI 3 és un indicador d’estat i de tendència, que mostra el grau de conservació de determinades espècies clau i el grau en què la Directiva Hàbitats ha influït efectivament en cada Estat en el context europeu. El format final de l’indicador es pot expressar per al conjunt de les espècies o bé segons grups taxonòmics (plantes no vasculars, plantes vasculars, mol·luscs, artròpodes, peixos, amfibis, rèptils, mamífers). S’expressa com a percentatge d’espècies amb EC favorable (F), desfavorable-insuficient (DF-I), desfavorable-dolent (DF-D) i ‘sense dades’ (o desconegut). Es pot representar en un diagrama de barres, amb percentatges acumulats.

A través d’aquesta nova aplicació al BDBC es podrà calcular aquests indicadors i obtenir més dades sobre la biodiversitat de Catalunya.

 

Beneficiaris:

  • Direcció General de Polítiques Ambientals i Biodiversitat
  • Biòlegs
  • Ambientòlegs

 

Productes derivats:

Nova aplicació al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya

Imatge

Diagrama amb el percentatge d’espècies de vertebrats i l’estat de conservació

Diagrama amb el percentatge d’espècies de vertebrats i l’estat de conservació: favorable (F), desfavorable-insuficient (DF-I), desfavorable-dolent (DF-D) , sense dades (o desconegut)


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació ambiental

Indicadors ambientals

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Nous objectes de conservació

Nous actors de la conservació

Puntuació document

0

Visites 29
Recomanacions 0

Compartiu aquest document