Jornada

La jornada va ser inaugurada per Josep Maria Vives, president de la ICEA, Jaume Porta, president de la SECS, i Josep Maria Alcañiz, coordinador de la Seccióde Sòls de la ICEAi impulsor de la jornada. Va intervenir en  Josep Peñuelas, investigador del CREAF i professor del CSIC, que va impartir la conferència inaugural titulada “Respostes dels ecosistemes i la societat a un món cada vegada més ric en N i C però limitat en P”.

En quatre sessions de matí i tarda es varen presentar 16 comunicacions, totes prenent com a protagonista el sòl, a càrrec de joves investigadors de sis universitats catalanes, del CSIC i el CREAF. Els temes tractats van girar al voltant de la contaminació dels sòls, les mesures de conservació en agricultura, la rehabilitació de sòls degradats i els efectes dels incendis, entre altres. Tot seguit es va fer una sessió de presentació dels pòsters dels treballs.

L’acte va cloure amb una conferència del Dr. Oriol Ortiz sobre el segrest de carboni en sòls rehabilitats i un debat sobre l’estat de la recerca en sòls a Catalunya. Seguidament s’apunten algunes reflexions sorgides del debat final, a mode de conclusions de la jornada:

“El sòl és encara poc conegut per la societat, la qual cosa en distorsiona la percepció com a recurs natural no renovable. És un bé que ens forneix d’aliments, fibres i suporta moltes activitats humanes que freqüentment el degraden per contaminació o erosió. És per tant necessari fer una tasca pedagògica començant per les escoles, per tal que la ciutadania el conegui millor i en valori la necessitat de preservar-lo. La recerca en sòls a Catalunya és d’una qualitat remarcable, sobretot si es consideren els limitats recursos que s’hi destinen i els pocs grups de recerca especialitzats que hi ha en aquest àmbit. Per tal de que aquesta recerca progressi és necessari, a part de destinar-hi més recursos, fomentar el treball conjunt entre institucions de recerca i empreses, per tal d’apropar els resultats de la recerca aplicada a solucions de mercat que generin un rèdit econòmic.”


Jornada sobre la recerca en sòls a Catalunya, 29 de maig de 2015


Autors

Redactat per: Vicenç Carabassa . Per saber-ne més: Vicenç Carabassa

Back to Top

Informació del document

Publicat a 15/07/15
Acceptat a 15/07/15
Presentat el 15/07/15

Volum Notícies, 2015
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Conservació i ús sostenible del sòl

Restauració de sòls degradats

Avaluació de la qualitat del sòl

Localització

Puntuació document

0

Visites 24
Recomanacions 0

Compartiu aquest document