Direcció de projecte: Agència de l’Habitatge de Catalunya (abans Adigsa)


Altres participants:

  • OAL Viviendas Municipales de Bilbao
  • Ville d’Aureilhan
  • Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda SLU
  • Vila de Tolosa de Llenguadoc


Període: juliol 2009 - juliol 2012

Objectiu:

Millorar la cohesió social i l’ecoeficiència, mitjançant la rehabilitació i el manteniment de l’habitatge social. Dins l’objectiu general del projecte, l’objectiu específic de l’Agència és fomentar la cultura del manteniment i de l’ecoeficiència del parc d’habitatge social i privat amb corresponsabilitat veïnal.

Descripció:

Projecte europeu de cooperació interregional, emmarcat dins de l’eix 3: Millorar la qualitat de vida de les poblacions a través d’estratègies comunes d’estructuració territorial i desenvolupament sostenible. És una continuïtat del projecte REVITASUD del PIC Interreg IIIA Espanya- França 2000-2006.

Té quatre eixos principals de desenvolupament: implementació d’una metodologia d’actuació amb revitalització urbana, creació d’una xarxa de coneixement de professionals, perdurabilitat temporal i el desenvolupament d’un Pla de manteniment i gestió dels espais comuns.

Suposa un progrés en el camp de la revitalització urbana en l’àmbit català, incidint en dues necessitats bàsiques detectades en l’anterior projecte, REVITASUD, com són la revitalització urbana i la integració social basada en la participació social. Per a l’Agència, permetrà aplicar metodologies de treball, que seran comunes i consensuades entre tots els socis del projecte, d’intervenció per resoldre problemes d’inclusió social i semblants en l’espai transfronterer definit en el projecte (Saragossa, Bilbao, Tolosa de Llenguadoc, Aureilhan i Catalunya).

Projectes desenvolupats:

1) Diagnosi del parc d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.


Draft dtes 659152157-AHC REHABITAT Millorar ciutat-AHC REHABITAT Mill ciutat 01.jpg


2) Desenvolupament d’un programa de gestió i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques, GMAHSOL. El GMAHSOL és un programa de l’Agència per a la gestió documental i la gestió del manteniment preventiu i correctiu d’instal·lacions solars tèrmiques (permet una millora de la gestió d'instal·lacions ST).


Draft dtes 659152157-AHC REHABITAT Millorar ciutat-AHC REHABITAT Mill ciutat 02.jpg


3) Realització d’una prova pilot de monitorització d’instal·lacions solars tèrmiques com a eina de millora de la gestió i el manteniment d’aquestes instal·lacions. Model per a la monitorització d’instal·lacions solars tèrmiques existents i comunicació al veïns, avaluant la monitorització com a eina de millora de la gestió solar tèrmica. S’ha realitzat un protocol d’alarmes i elements a monitoritzar en instal·lacions solars tèrmiques existents. En total, s’han monitoritzat 6 instal·lacions solars tèrmiques de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.


Draft dtes 659152157-AHC REHABITAT Millorar ciutat-AHC REHABITAT Mill ciutat 03.jpg


4) Jornada tècnica sobre la millora de la gestió d'instal·lacions solars tèrmiques. Es va realitzar una jornada tècnica, de la qual es va crear un grup de treball tècnic per a la millora de la gestió de les instal·lacions solars tèrmiques juntament amb altres actors claus: ICAEN, IDAE, ajuntament i gestors d’habitatge.

5) Formació interna a tècnics i usuaris per a la millora de la gestió i manteniment d’habitatges. Personal tècnics (49) i usuaris (52) formats en diverses temàtiques relacionades amb el manteniment de solar tèrmica, en l’estalvi d’energia i aigua a les llars i en el forment de la cultura de manteniment.

6) Disseny d’indicadors d’ecoeficiència per a edificis d’habitatges. Implementació d’una metodologia d’actuació comuna a tots els socis mitjançant uns indicadors comuns en matèria d’integració de gènere, ecosostenibilitat, estalvi energètic, accessibilitat, intervenció sociocomunitària i regeneració urbana. L’intercanvi d’experiències sorgides durant el projecte servirà de base per a l’aplicació d’estratègies comunes d’actuació.

7) Realització de 8 vídeos per al manteniment i gestió de l’edifici en comunitats de veïns de parc públic i privat. Vídeos adreçats a propietaris i llogaters d’habitatge públic i privat. Sensibilització dels propietaris i llogaters d’habitatge pel que fa a la cultura del manteniment, la convivència i l’ecoeficiència amb corresponsabilitat veïnal.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 94
Recomanacions 0

Compartiu aquest document