Coordinació de l’activitat: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Altres participants: INCLAM  / Water Idea

Període:juliol de 2010 — novembre de 2010

Objectiu: Asseure les bases conceptuals per a la definició d’un Pla de recerca i innovació específic de l’ACA (anomenat PRI-ACA), de manera tal que canalitzi tot un seguit d’iniciatives prèvies encetades per diferents estaments de l’entitat —molt particularment, el projecte InnoCat del Departament de Gestió dels Recursos Hídrics (DGRH)— i que alhora sigui integrable en el PRI departamental i coherent amb les directrius del PRI 2010-2013, aprovat pel Govern de la Generalitat.

Descripció:

A grans trets, les activitats concretes que es duen a terme en aquesta actuació són:

  • Identificació de les necessitats en matèria d’R+D+I dels diferents estaments organitzatius de l’ACA i els actors del sistema ciència-tecnologia-empresa català més qualificats per dur-les a terme.
  • Alineació i priorització de les diferents línies d’R+D+I detectades d’acord amb el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) i, eventualment, la seva coordinació amb altres entitats de la Generalitat.
  • Avaluació de la sostenibilitat d’aquestes línies d’R+D+I segons criteris tècnics i econòmics, en particular tenint en compte la possibilitat de cofinançar-les mitjançant diferents instruments competitius de cofinançament estatals i europeus.
  • Definició de continguts científico-tècnics (a escala bàsica de poc detall) de cada línia d’R+D+I.
  • Proposta d’un model d’estructuració de l’ecosistema d’R+D+I català en el món de l’aigua adient per escometre els objectius plantejats, considerant alhora mecanismes adients per a la contractació d’activitats d’R+D+I (com ara el diàleg competitiu).

 

Beneficiaris:

  • La mateixa ACA i, per alineació d’objectius, la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES). 
  • L’entorn científic del món de l’aigua, aglutinat entorn l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), del qual l’ACA és patró.
  • L’entramat de centres tecnològics de Catalunya (xarxa TECNIO) i d’empreses intensives en coneixement (spin off) i/o altament especialitzades en l’àmbit de l’aigua.

 

Productes derivats:

Sota els auspicis del projecte FP7 IMPRINTS, l’ACA va ser convidada en novembre de 2011 a realitzar una presentació a Brussel·les, davant de la Comissió Europea (CE), del model conceptual d’ecosistema d’R+D+I resultant d’aquesta actuació en el marc d’unes jornades CIS-SPI Brainstorming (Common Implementation Strategy / Science-Policy Interfacing), destinades a promoure la interacció entre l’entorn científic i l’administració pública.

Destaquem

IMPRINTS

Imatges

Esquema conceptual de la integració de les activitats de l’entorn científic

Figura 1. Esquema conceptual de la integració de les activitats de l’entorn científic en la formulació de les polítiques de l’aigua i la seva execució.


Proposta d’estructuració de l’ecosistema d’R+D+I en l’àmbit de l’aigua a Catalunya

Figura 2. Proposta d’estructuració de l’ecosistema d’R+D+I en l’àmbit de l’aigua a Catalunya, exercint l’ACA un rol de promotor i incentivador per a la creació de partenariats tecnològics competitius.


Proposta d’articulació del cicle d’R+D+I en l’àmbit de l’aigua a Catalunya

Figura 3. Proposta d’articulació del cicle d’R+D+I en l’àmbit de l’aigua a Catalunya, exercint l’ACA un rol d’agent promotor i incentivador, estimulant l’entrada en mercat dels resultats de les activitats d’R+D+I (per exemple, a través del patronatge tecnològic) i garantint alhora la transferència de tecnologia i coneixement a l’ACA.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Puntuació document

0

Visites 63
Recomanacions 0

Compartiu aquest document