aca_imprints

Direcció del projecte: CRAHI - UPC

Altres participants:

En aquest enllaç podeu consultar tots els socis i col·laboradors.

    

Període:

 • 21 de gener del 2009 (Kick-off Metting a Sitges)
 • 1st Semester Meeting - Lugano - Switzerland , 7 - 10 July 2009
 • 1st Annual Meeting + 1st Expert Advisory Board evaluation 2-5 Feb 2010 - Ispra – Italy
 • 1st IMPRINTS Workshop + 3rd semestrial meeting June 15 - 18, 2010. Barcelona, Spain
 • 2nd Annual Meeting + 2nd IMPRINTS Workshop + 2nd Expert Advisory Board evaluation Toulouse (France), 1st-4th February 2011
 • 5th Semestrial Meeting - June 29th - July 1st , 2011. Seville, Spain
 • 3rd Annual Meeting + 3rd IMPRINTS Workshop Salerno, Italy. 24 - 27 January 2012
 • 4rd IMPRINTS Workshop + Final Meeting + Training Course Brussels, Belgium. September 2012 (26th & 27th September 2012)

  Objectiu: Contribuir a la reducció de la pèrdua de vides humanes i dels danys econòmics associats a riuades llampec i corrents d’arrossegalls, a través de la millora de la preparació i la gestió del risc. El coneixement generat ha de servir també per a la implementació de la Directiva 2007/60/CE, d’avaluació i gestió dels riscs d’inundació.

Descripció:

IMPRINTS és un projecte de col·laboració finançat pel 7è Programa marc (FP7) mitjançant el subprograma de medi ambient i canvi climàtic, i es dut a terme per un consorci en què hi participen un total de 19 socis procedents d’Espanya, França, Itàlia, Suïssa, Regne Unit, Països Baixos i Sud-àfrica i són aquests centres de recerca especialitzats, administracions de l’aigua, agències meteorològiques, organismes de protecció civil i empreses d’alt valor afegit. El projecte és liderat pel CRAHI-UPC, centre tecnològic adscrit a la xarxa TECNIO, i com a altres socis catalans participen el centre tecnològic privat CETAqua, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i l’ACA.

En el transcurs del projecte, es desenvolupen eines operacionals i metodologies a emprar per part de les agències i empreses de serveis responsables de la gestió dels riscs d’inundació i corrents d’arrossegalls, i dels seus efectes associats. En concret, es dissenya i implementa un prototip operacional que inclou un sistema de previsió probabilística i un sistema d’alerta primerenca adaptat a un ús operacional, enfocat a una possible comercialització i ús a nivell mundial. Una de les sis conques pilot considerades per testejar aquest prototip és la del riu Llobregat. S’ha de destacar que les tècniques existents actualment no permeten predir amb prou encert els episodis que ocasionen riuades llampec, degut en gran part al curt termini en que ocorren aquests fenòmens típicament mediterranis.

 

Beneficiaris:

 • La pròpia ACA i, molt particularment, el personal del seu Servei de Guàrdies Hidrològiques i el Departament de Planificació i Ordenació de l’Entorn Fluvial (DPOEF). 
 • El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) en el marc del programa INUNCAT.
 • L’Administració local de Catalunya, atès que tindrà una eina de prevenció de riuades.
 • Empreses constructores que duen a terme obres en l’entorn fluvial.
 • Empreses explotadores d’EDAR i d’altres instal·lacions susceptibles de generar afectacions al medi en cas de pluja.
 • Concessionaris hidroelèctrics.
 • El públic en general.

 

Productes derivats:

S’han publicat diversos articles científicotecnics explicant els avenços aconseguits en el marc del projecte i, en particular, gràcies a l’aportació de coneixement i bones pràctiques en matèria de gestió del risc de riuades a Catalunya per part de l’ACA.

Addicionalment, en el marc d’aquesta actuació, s’ha presentat el geoportal “Aigua en Temps Real” (AETR), iniciativa capdavantera a escala europea en matèria de disseminació d’informació hidrometeorològica al gran públic i actualment accessible a través de l’adreça web

Ha donat peu al projecte HAREN en el qual no participa l’ACA, però implícitament ens en beneficiem.

Destaquem

AETR

Imatges

Conca pilot del riu Llobregat

Figura 1. Conca pilot del riu Llobregat, una de les sis considerades per testejar el prototip de sistema d’alerta primerenca desenvolupat en el marc del projecte FP7 IMPRINTS. S’indica la cobertura de la xarxa de pluviòmetres, estacions d’aforament i radars meteorològics.


L’eina de previsió hidrometeorològica integrada

Figura 2. L’eina de previsió hidrometeorològica integrada (EHIMI), desenvolupada conjuntament per l’SMC i l’ACA, és un dels nuclis de coneixement dels que sorgeix el plantejament del projecte IMPRINTS.


Rierada llampec després d’un fort aiguat

Figura 3. Rierada llampec després d’un fort aiguat, al terme municipal d’Arenys de Mar (comarca del Maresme).


Alertes agregades de pluja en riu generades pel sistema EHIMI

Figura 4. Alertes agregades de pluja en riu generades pel sistema EHIMI durant un episodi hidrometeorològic destacat. L’escala de colors indica l’estat de consigna, activació, alerta o perill.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Governança

Sistemes de suport a la presa de decisions

Eixos instrumentals

Previsió

Prediccions meteorològiques

Sistemes avançats de previsió

Vulnerabilitat territorial

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Puntuació document

0

Visites 80
Recomanacions 0

Compartiu aquest document