Destaquem
AETR


Coordinació de l’activitat: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Altres participants: Hydrometeorological Innovative Solutions (Hyds)

Període:octubre de 2010 — març de 2011


Objectiu:

Ampliar les capacitats de seguiment i traçabilitat de processos i incidències per a una explotació plenament operacional dels geoportals VisPro i “Aigua en Temps Real” (AETR), associats a l’eina de previsió hidrometeorològica integrada (EHIMI), prototip de sistema d’alerta primerenca de cara a riuades a les conques mediterrànies fruit de diverses activitats d’R+D+I en el camp de la hidrometeorologia aplicada promogudes conjuntament pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i l’ACA. Així mateix, es pretén millorar l’experiència de navegació dels usuaris incorporant noves funcionalitats i aconseguir una sincronització amb diversos desenvolupaments TIC sinèrgics encetats en el si del Centre de Telecontrol (CTC) de l’ACA.


Descripció:

L’actuació consisteix en la realització de tot un seguit de tasques crítiques per tal de preparar la futura corporativització dels geoportals associats a l’EHIMI i que permeten visualitzar tot un seguit de productes hidrometeorològics generats per aquest sistema: VisPro, restringit a l’ús per part dels quadres tècnics de l’ACA, i “Aigua en Temps Real” (AETR), obert al públic en general a través de la web corporativa de l’ACA. Aquests entorns esdevenen una evolució del mòdul de visualització VisHid amb què està equipada l’arquitectura informàtica bàsica de l’EHIMI. Així mateix, les tasques realitzades també s’orienten a aconseguir incrementar el nombre d’usuaris i el ventall de productes hidrometeorològics a visualitzar, dotar al sistema d’una estabilitat i robustesa més exigents, i minimitzar els riscs d’obsolescència tecnològica gràcies a la integració de RIA (Rich Internet Applications) basades en l’estàndard Adobe Flash i de llibreries per a l’explotació de l’entorn Google Maps.

S’ha de remarcar que aquesta actuació s’escomet en un moment en que es procedeix a desmantellar l’arquitectura informàtica i de comunicacions de l’antic sistema automàtic d’informació hidrològica (SAIH) i del seu entorn de visualització HIDRO, amb Centre de Procés de Dades (CPD) ubicat a Torre Collserola i gestionat pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI). Aquest passa a ser reemplaçat pel nou sistema de control, adquisició i supervisió de dades (SCADA) corporatiu de l’ACA, anomenat SamCat (sistema automàtic de monitoratge del cicle de l’aigua al territori), amb CPD ubicat a les oficines de l’entitat i gestionat per la seva Divisió de Sistemes d’Informació (DSI). La voluntat de l’ACA de disseminar la informació hidrometeorològica disponible en obert al gran públic a través del portal AETR imposa unes condicions d’operacionalitat molt exigents que estan afectades precisament per aquest procés de migració de SAIH a SamCat. Aquestes condicions inclouen la protecció contra les caigudes del sistema per afluència massiva de consultes (per exemple, habilitant un sistema alternatiu de backup), la presentació de productes de qualitat (és a dir, sense disfuncions generades per endarreriments en la recepció de les dades), etc. i exigeix una reconfiguració i optimització de tot el sistema cor EHIMI i dels geoportals VisPro/AETR.


Beneficiaris:

  • La mateixa ACA i, molt particularment, el personal del seu Servei de Guàrdies Hidrològiques.
  • El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) en el marc del programa INUNCAT.
  • L’Administració local de Catalunya, en tenir accés a una eina de prevenció de riuades.
  • Empreses constructores que duen a terme obres en l’entorn fluvial.
  • Empreses explotadores d’EDAR i d’altres instal·lacions susceptibles de generar afectacions al medi en cas de pluja.
  • Concessionaris hidroelèctrics.
  • El públic en general.


Productes derivats:

Es tracta d’una iniciativa capdavantera a escala europea, que ha estat presentada públicament en el marc del projecte europeu IMPRINTS (Improving Preparedness and Risk Management for Flash Floods and Debris Flow Events), finançat pel 7è Programa Marc (FP7), tal i com s’ha recollir en diverses notes de premsa (en particular, del Departament de Territori i Sostenibilitat, DTES).

El geoportal AETR és actualment accessible a través de la web i en la versió restringida (VisPro) s’ha treballat en la incorporació de nous productes hidrometeorològics (com ara l’extensió del mantell nival).


Imatges

Entorn especialitzat d’eines de visualització hidrometeorològica VisHid

Figura 1. Entorn especialitzat d’eines de visualització hidrometeorològica VisHid, que constitueix un dels mòduls bàsics de l’arquitectura informàtica de l’EHIMI.


Geoportal “L’Aigua en Temps Real” (AETR)

Figura 2. Geoportal “L’Aigua en Temps Real” (AETR), dissenyat per a la disseminació de productes hidrometeorològics generats per l’EHIMI de cara al públic en general.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Comunicació amb l'usuari

Eixos transversals

Governança

Sistemes de suport a la presa de decisions

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Puntuació document

0

Visites 38
Recomanacions 0

Compartiu aquest document