Coordinació de l’activitat: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Altres participants: Starlab Barcelona S.L.

Període:octubre de 2010 — desembre de 2010

Objectiu:

Enriquiment i homogeneïtzació del banc històric de dades nivals de l’ACA, per tal de disposar d’un repositori de dades nivals de qualitat, tant pel que fa a la resolució espacial com a la freqüència temporal, i abastant el període de temps més llarg possible. A partir del tractament estadístic de la sèrie històrica de dades generada, s’identifiquen patrons bàsics de comportament del fenomen de la innivació a Catalunya i tendències climàtiques.

Descripció:

Atès que l’aigua emmagatzemada en forma de neu esdevé un recurs estratègic, tradicionalment l’ACA ha estat interessada en la confecció d’un banc històric de dades nivals del territori català. Així, en els darrers anys s’havien estat generant diverses col·leccions de dades mitjançant l’aplicació de tècniques de teledetecció òptica i tèrmica per delimitar l’extensió del mantell nival en una sèrie de conques predefinides i estimar-ne el volum d’aigua emmagatzemat. Malauradament, la tecnologia de teledetecció emprada presenta certes limitacions que afecten a la disponibilitat i qualitat de la informació extreta (essencialment, aquesta està molt afectada per la nuvolositat). D’altra banda, el mercat d’observació de la Terra ofereix un ampli ventall de plataformes satel·litàries i instruments d’adquisició, amb prestacions ben diferents, alhora que s’ha de tenir present el cost elevat d’algunes tipologies d’imatges i del seu posterior tractament.

L’actuació plantejada consisteix en incrementar la densitat d’imatges de satèl·lit disponibles per a les campanyes hivernals en què ja es disposa de dades i identificar-ne noves fonts de dades que permetin ampliar l’abast temporal de l’arxiu històric, així com dur a terme un estudi estadístic de la sèrie de dades ampliada i enriquida per tal d’identificar patrons bàsics de comportament del fenomen de la innivació a Catalunya i tendències climàtiques.

Més concretament, el banc històric de l’ACA estava compost bàsicament per imatges Landsat-5TM/7-EMT+ (de cost elevat i baixa disponibilitat temporal, però d’alta resolució espacial) i en els darrers anys, per imatges Terra-MODIS (de baix cost i alta disponibilitat temporal, però de baixa resolució espacial). Amb aquesta actuació, s’enriqueix el banc de dades amb una alta densitat d’imatges Terra-MODIS per al període 2002-2010 —contrastant quan així és factible amb imatges Lansat-5TM (de més qualitat)— i amb dades procedents d’una col·lecció elaborada pel National Snow and Ice Data Center (NSIDC), que abasta des d’octubre de 1966 fins a juny de 2007. D’aquesta manera, fent servir una combinació òptima de la informació disponible, l’ACA passa a disposar d’un banc de dades d’uns 10 anys (2000-2010), amb resolució espacial mitjana (500 m x 500 m) i freqüència setmanal, complementat amb dades de pitjor resolució espacial (25 km x 25 km), però que abasten més de 44 anys.

Beneficiaris:

  • El Departament de Gestió dels Recursos Hídrics (DGRH) de l’ACA. 
  • Altres ens de la Generalitat de Catalunya amb línies d’R+D+I en l’àmbit de la innivació i/o l’anàlisi dels impactes del canvi climàtic sobre els recursos hídrics: Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Institut Geològic de Catalunya (IGC), Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), essencialment.
  • L’entorn científic, especialment a través del marc de col·laboració establert mitjançant l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC)
  • El públic en general, tot i que és possible que en un futur la informació generada pugui ser visualitzada a través de l’aplicació “L’Aigua en Temps Real” (AETR).

 

Productes derivats:

La disponibilitat d’un banc de dades nivals d’alta qualitat i gran abast temporal permet la realització d’anàlisis retrospectives per tal de contextualitzar les noves campanyes hivernals, en particular, en cas de nous episodis de sequera.

Destaquem

NSIDC

AETR

Imatges

Delimitació de l’extensió del mantell nival

Figura 1. Delimitació de l’extensió del mantell nival (color blanc), a partir del processament d’una imatge de satèl•lit Terra-MODIS. Es remarquen les principals conques de capçalera de Catalunya o de zones limítrofes que acaben essent regulades a Catalunya.


Evolució de la superfície innivada de Catalunya

Figura 2. Evolució de la superfície innivada de Catalunya en el període 2002-2010.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Puntuació document

0

Visites 58
Recomanacions 0

Compartiu aquest document