Destaquem
Aplicació “L’Aigua en Temps Real” (AETR)

Coordinació de l’activitat: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Altres participants: Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI-UPC)

Període: gener de 2010 — setembre de 2011

Objectiu:

Es tracta de desenvolupar i aplicar una metodologia que permeti la generació de camps de precipitació de màxima qualitat fent servir totes les fonts de dades disponibles (tant radar meteorològic com registres de pluviòmetres) i la reconstrucció de camps de precipitació acumulada diària sobre tot Catalunya per al període 1940-2010 (extrapolant patrons espacials en cas de mancança de dades radar). Així mateix, també es tracta d’identificar nous reptes científico-tecnològics per tal de poder generalitzar l’aplicació de la metodologia i ampliar el període de reconstrucció a l’etapa 1900-1940.

Descripció:

L’eina de previsió hidrometeorològica integrada (EHIMI) és un sistema d’alerta primerenca enfront riuades desenvolupat conjuntament pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i l’ACA —específicament adaptat a les particularitats de les conques mediterrànies— i disposa d’un mòdul específic per a la generació de camps de precipitació acumulada a partir de les dades pluviomètriques disponibles. Més concretament, es fa servir una metodologia basada en l’ús de tècniques d’interpolació avançada (Kriging amb deriva externa, KED) que combina el coneixement acurat de la pluja en punts concrets del territori (xarxa de pluviòmetres, jerarquitzada segons la criticitat de les dades adquirides) amb la tendència espacial detectada per la Xarxa de Radars Meteorològics de Catalunya (XRAD).

En aquesta actuació, es perfecciona aquesta metodologia, afinant-la, contrastant-la i validant-la enfront altres tècniques de caracterització de la pluja i s’investiga la seva capacitat per escometre la reconstrucció històrica de camps de precipitació acumulada, mitjançant l’extrapolació de patrons de comportament espacial inferits del curt període en que es disposa d’informació instrumental radar (anàlisi de components principals, ACP), sota la hipòtesi que l’estructura espacial de la pluja es manté invariant, i combinant aquests patrons amb sèries pluviomètriques històriques.

Beneficiaris:

  • La mateixa ACA, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC). 
  • L’entorn científic en l’àmbit de la hidrometeorologia, i molt especialment en el context de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic.
  • Empreses d’enginyeria i consultoria en l’àmbit de l’aigua.
  • El públic en general, ja que la tècnica desenvolupada permet generar camps de precipitació d’alta qualitat i generar productes hidrometeorològics associats que es visualitzen a través de l’aplicació “L’Aigua en Temps Real”.

 

Productes derivats:

La metodologia desenvolupada permet la reconstrucció d’un camp històric de precipitació acumulada diària (i altres agregacions temporals a més escala: setmanal, mensual, etc.) que és extensible a tot el període en que es disposi de registres instrumentals (pluviòmetres). En principi, és factible generar un banc de dades geoespacials de pluja per al període comprés entre 1900 i enguany.


Imatges

Distribució espacial dels pluviòmetres

Figura 1. Distribució espacial dels pluviòmetres disponibles per dècades en el període 1940-2010. Les àrees en verd indiquen les zones on hi ha, com a mínim, un pluviòmetre a menys de 20 km.


Camp de pluja

Figura 2. Camp de pluja generat per combinació de les mesures de radar meteorològic i pluviòmetres (extrem superior esquerra), considerat com a patró, i camps resultants de fer servir únicament un nombre prefixat de components principals, indicant-se el percentatge de variància explicada en mitjana.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Meteorologia

Estimació de la precipitació a partir de radar i pluviòmetres

Puntuació document

0

Visites 79
Recomanacions 0

Compartiu aquest document