Coordinació de l’activitat: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Altres participants: Hydrometeorological Innovative Solutions (Hyds)

Període:novembre de 2010 — juny de 2011

Objectiu:

Completar el pas del prototip bàsic de l’eina de previsió hidrometeorològica integrada (EHIMI) —prou consolidat— a una eina apta per a l’explotació operacional del sistema i del seu entorn de visualització (VisPro/AETR) des del Centre de Telecontrol (CTC) de l’ACA, així com capacitar mínimament al Servei d’Operació del CTC per col·laborar en les tasques de manteniment preventiu, correctiu i evolutiu del sistema. Addicionalment, es tracta d’identificar els punts forts i febles en l’operació del sistema i d’adequar adientment totes les dinàmiques d’actuació del CTC en cas d’episodis hidrometeorològics rellevants.

Descripció:

L’actuació compren tot un seguit de tasques consistents en la consolidació i adequació de l’arquitectura informàtica de l’EHIMI —eina desenvolupada conjuntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i que ha d’esdevenir el sistema d’alerta primerenca per riuades a Catalunya—, ubicada al CTC de l’ACA —i també a les sales de control de l’SMC—, així com de la interfície gràfica d’explotació del sistema, que s’estructura en dos portals web: un reservat per a personal tècnic especialitzat de l’ACA i/o d’altres entitats del Govern de la Generalitat (VisPro) i un segon obert al públic en general (anomenat “Aigua en Temps Real” o AETR).

Entre les tasques concretes a realitzar s’inclou la configuració i optimització tant del sistema del nucli EHIMI com d’aquests geoportals de disseminació d’informació hidrometeorològica (incloent els productes de previsió), així com el disseny de totes les mesures i protocols d’actuació necessaris per escometre un manteniment preventiu, correctiu i evolutiu del sistema, coordinadament amb el Servei d’Operació del CTC de l’ACA.

Beneficiaris:

  • La mateixa ACA i, molt particularment, el personal del seu Servei de Guàrdies Hidrològiques.
  • El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) en el marc del programa INUNCAT. 
  • L’Administració local de Catalunya, en tenir accés a una eina de prevenció de riuades.
  • Empreses constructores que duen a terme obres en l’entorn fluvial.
  • Empreses explotadores d’EDAR i d’altres instal·lacions susceptibles de generar afectacions al medi en cas de pluja.
  • Concessionaris hidroelèctrics.
  • El públic en general.

 

Productes derivats:

Es tracta d’una iniciativa capdavantera a escala europea, que ha estat presentada públicament en el marc del projecte europeu IMPRINTS (Improving Preparedness and Risk Management for Flash Floods and Debris Flow Events), finançat pel 7è Programa marc (FP7), tal i com s’ha recollir en diverses notes de premsa .

El geoportal AETR és actualment accessible a través de l’adreça web i en la versió restringida (VisPro) s’ha treballat en la incorporació de nous productes hidrometeorològics (com ara l’extensió del mantell nival).

  Destaquem

AETR

Imatges

Esquema de l’arquitectura informàtica fonamental de l’EHIMI

Figura 1. Esquema de l’arquitectura informàtica fonamental de l’EHIMI en les seves implementacions locals a la sala de control de l’SMC i al CTC de l’ACA.


Entorn de visualització i anàlisi de productes de radar meteorològic de l’EHIMI

Figura 2. Entorn de visualització i anàlisi de productes de radar meteorològic de l’EHIMI, que permet explorar la informació subministrada per la Xarxa de Radars Meteorològics de Catalunya (XRAD), gestionada per l’SMC.


Portal web “Aigua en Temps Real” (AETR), concebut per a la disseminació en obert de productes hidrometeorològics.

Figura 3. Portal web “Aigua en Temps Real” (AETR), concebut per a la disseminació en obert de productes hidrometeorològics. En concret, en aquesta imatge es mostra el camp de precipitació acumulada diària obtingut per combinació radar-pluviòmetres.


Visualització de dades en temps real de cabal en riu a una estació d’aforament, mitjançant el geoportal AETR.

Figura 4. Visualització de dades en temps real de cabal en riu a una estació d’aforament, mitjançant el geoportal AETR.


Esquema de l’arquitectura informàtica i de comunicacions del sistema EHIMI, previ a l’execució de l’actuació descrita

Figura 5. Esquema de l’arquitectura informàtica i de comunicacions del sistema EHIMI, previ a l’execució de l’actuació descrita (i en particular, al desballestament del CPD de Torre Collserola).


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Comunicació amb l'usuari

Puntuació document

0

Visites 38
Recomanacions 0

Compartiu aquest document