aca_cisec_01PROVA


Coordinació de l’activitat: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Altres participants: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

Període: juny de 2008 — juny de 2011

Objectiu:

Incrementar el coneixement existent actualment en matèria de dinàmica fluvial, molt particularment en el context climàtic mediterrani, d’acord amb l’elaboració de diversos treballs de mesura del transport sòlid a la conca experimental de la ribera Salada.

Descripció:

La ribera Salada és una conca experimental ubicada a la conca mitjana del riu Segre, sensoritzada des de l’any 1998 i és un referent a escala internacional per la longitud temporal i la qualitat de les sèries de dades disponibles per a la caracterització de la dinàmica morfosedimentària.

Concretament, en aquesta actuació es duen a terme tres grans línies de treball:

  • Potenciar, donar continuïtat i consolidar la conca de la ribera Salada com a conca experimental, per tal de generar informació hidrològica i de transport de sediments d’alta resolució temporal, per al posterior calibratge de models de recursos hídrics i d’erosió en conques forestals de mitjana muntanya mediterrània, en el context de les CISEC.
  • Desenvolupar metodologies de diagnosi i proposta d’actuacions per a una dinàmica fluvial sostenible en l’àmbit de les CISEC.
  • Desenvolupament de metodologies operatives per a la mesura del transport sòlid en l’àmbit de les CISEC.

   Els treballs realitzats representen una contribució molt important en el camp de la morfodinàmica fluvial i s’ha de remarcar la mesura del transport de càrrega de fons (sediment més gruixut, com ara graves, sorres i còdols) mitjançant un sistema de trampes específicament dissenyat per a aquest propòsit. D’altra banda, la diagnosi del desequilibri sedimentari de la part baixa de la ribera Salada (motivat per l’extracció d’àrids) permet quantificar l’impacte de certes actuacions antròpiques i establir mesures correctores de restauració fluvial.

 

Draft Garcia 293008381-ACA memoria 10-00001-ACA Dinamica Segre 1.jpg

Figura 1. Conca de la ribera Salada i localització de seccions transversals definides per a l’estudi del desequilibri sedimentari al tram baix de la conca.

 

Draft Garcia 293008381-ACA memoria 10-00001-ACA Dinamica Segre 2.jpg

Figura 2. Trampes de càrrega de fons a la subconca d’Inglabaga (ribera Salada). (a) Vista general amb les trampes tancades. (b) Vista en planta de les tres trampes (dues de les quals obertes i una tancada). La fletxa indica la direcció del flux.

 

Draft Garcia 293008381-ACA memoria 10-00001-ACA Dinamica Segre 3.jpg

Figura 3. Diferents vistes de les trampes de càrrega de fons a la subconca d’Inglabaga (Ribera Salada). (a) Vista interior del calaix de formigó, equipat amb un sensor de pressió. (b) Extracció d’una trampa després d’una crescuda; (c) Calaix d’acer d’una de les trampes ple de sediment (després d’una crescuda).

 

Beneficiaris:

  • El Departament de Planificació i Ordenació de l’Entorn Fluvial (DPOEF) de l’ACA i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). 
  • L’entorn científic dedicat al camp de la morfodinàmica sedimentària.
  • Xarxes de custòdia fluvial i ambientòlegs.
  • Actors involucrats en la gestió forestal a conques de muntanya mediterrània.

 

Productes derivats:

Disseny de trampes de sediment.

Cartografia de canvis morfològics als cursos fluvials.

Addicionalment, s’han presentat propostes complementàries en l’àmbit de la conca del riu Cinca (Aragó) a la convocatòria 2010 del Pla nacional d’R+D+I, actuant l’ACA com a ens promotor observador (EPO).

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Modernització dels regadius

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Puntuació document

0

Visites 101
Recomanacions 0

Compartiu aquest document