Draft Alvarez Puerta 429314548-image1.png


Els pressupostos participatius que posa en marxa la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat són una iniciativa pionera dins la Generalitat. És cert que de pressupostos participatius se n’han fet molts en l'àmbit municipal, però encara no se n'havien fet en la Generalitat.

Aquesta iniciativa neix arran del II Pla de suport al tercer sector ambiental que es va dur a terme entre 2015 i 2018. En el decurs del II Pla es van fer evidents els reptes que identificaven entitats representatives del sector ambiental. En el seu conjunt, els reptes buscaven enfortir, reforçar i fer créixer aquest sector, que es considera cabdal per avançar cap a una societat moderna on la temàtica ambiental tingui un espai per incidir en les polítiques de desenvolupament i progrés.

Durant aquests quatre anys s’ha refermat la voluntat de millorar la governança i per aconseguir-ho s’ha obert un espai de cooperació i participació amb associacions i fundacions ambientals del tercer sector. L’objectiu era definir els eixos de treball a l’hora de planificar i executar actuacions de suport en les quals estaven implicats. Després de la feina feta, el Departament ha decidit tirar endavant una prova pilot utilitzant els pressupostos participatius com a estratègia per dur a terme actuacions vinculades a la promoció del tercer sector ambiental i la conservació de la natura.

Objectius del procés

• Fer partícips les entitats ambientals catalanes en les polítiques i accions de suport al tercer sector ambiental, i en la promoció del voluntariat ambiental de natura.

• Socialitzar l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030 (Estratègia És Natura), i promoure la realització d’accions per fomentar-ne la implicació social.

Desenvolupament

L’experiència pilot comptava amb un pressupost de 75.000 €, que havien de finançar els projectes presentats per les entitats ambientals, amb la condició que l’import màxim de cada projecte no superés els 15.000 €, no fos una inversió i s’executés durant l’any 2019.

A la fase del procés participatiu de recollida de propostes hi van participar totes les entitats ambientals de 2n nivell catalanes i algunes entitats de base. En total, s’hi van presentar 28 projectes. Tots els projectes es van valorar i finalment es van seleccionar els 11 que resultaven viables i alineats amb els objectius del procés. Són els 11 que apareixen a la taula següent:

Draft Alvarez Puerta 429314548-image2-c.png


En la fase següent de votacions, hi van participar un total de 32 persones, representants de diferents entitats ambientals.

Com a resultat de la votació, es van prioritzar els 6 projectes a finançar. El seu cost total era l’import acordat (75.000 €). Aquests van ser els que es van executar mitjançant contractes menors durant el 2019.

Tots els projectes prioritzats col·lectivament per les entitats ambientals permetien donar suport estratègic al sector ambiental, a través de diferents eixos: sensibilització, recursos i formació i governança. Aquests eixos estaven, al seu torn, alineats amb els objectius d’actuació de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030.

Resultats

La data prevista per finalitzar els projectes era el 31 de desembre de 2019, tot i que finalment alguns es van tancar el 2020. Per tal de facilitar el retorn i potenciar la transparència dels resultats del projecte, es va publicar tota la informació en un web específic que s’actualitzava amb les accions que s’executaven de cada projecte i el seu cost total final.

La pandèmia ha endarrerit el tancament i l’avaluació de l’experiència pilot però, malgrat això, ja es poden destacar alguns aspectes rellevants de tot el procés:

  • La valoració de qui formava part del cens dels votants. Calia decidir si podia votar qualsevol persona interessada o només els directament implicats i, d’altra banda, establir quin era el nombre mínim de participants per legitimar el procés.
  • L’establiment de mecanismes suficients per desenvolupar un procés amb totes les seves garanties.
  • La comunicació. S’ha fet un gran esforç en aquest sentit, per tal de garantir una participació suficient en totes les fases del procés.
  • El temps reduït per executar els projectes. Això ha impedit engegar projectes més estratègics i a llarg termini. Les alternatives de contractació actual no faciliten engegar un procés de pressupostos participatius més estratègic i, per tant, condicionen totalment i negativament el tipus d’accions del procés.
  • Execució i finalització dels projectes amb normalitat..
  • La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural valora de forma molt positiva de la metodologia de presa de decisions per part de les entitats participants i la seva major implicació en el procés. El procés facilita la corresponsabilitat de tots els actors socials implicats i afavoreix la transparència i el bon govern.
  • Resta pendent una valoració de l’experiència pilot amb les entitats participants.

Passos següents

Donada la bona acollida d’aquesta experiència per totes les parts implicades i valorant els resultats obtinguts, s’està estudiant realitzar una nova edició de pressupostos participatius.

Autors

Redactat de la notícia: M. Mercè Mas

Per saber-ne més: Montserrat Ecija

Back to Top

Informació del document

Publicat a 23/03/21
Presentat el 23/03/21

Volum Innovació interna, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Educació per a la sostenibilitat

Caracterització del tercer sector ambiental

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Eixos transversals

Governança

Disseny participatiu

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Comportament social vinculat al territori i al medi ambient

Localització

Puntuació document

0

Visites 22
Recomanacions 0

Compartiu aquest document