Introducció

L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, en col·laboració amb el Centre d'Innovació del Transport (CENIT), va dur a terme una prova pilot per concentrar les entregues de mercaderies en un magatzem dirigit per l'empresa logística DHL Supply Chain i distribuir-les als comerços. Es pretenia, així, reduir el nombre de vehicles de mercaderies pel centre urbà, descongestionar el trànsit i reduir les emissions contaminants.

La distribució de les mercaderies dins els espais urbans –el que es coneix com a última milla del procés de transport- genera múltiples impactes socials i ambientals. Un dels grans beneficis dels centres de distribució és que permeten utilitzar per a la darrera milla del desplaçament vehicles més lleugers, menys contaminants i amb un major factor d’ocupació, amb la substitució de molts repartidors per una gestió única, homogènia i centralitzada. Així doncs, es redueix i s’ordena l'entrada de vehicles a les zones comercials. Els lliuraments tenen lloc al llarg del dia, quan els vehicles estan plens i s'organitzen seguint rutes òptimes. Tot plegat, doncs, redueix els nivells de congestió i pol·lució de la ciutat i augmenta la rapidesa i efectivitat de les entregues.

Des de febrer fins al maig de 2013, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat va posar en marxa una nova prova pilot de centre de distribució de mercaderies, conegut com a Urban Consolidation Center (UCC). Ho va fer en col·laboració amb l'empresa de transports DHL Supply Chain España i amb CENIT. El centre de distribució de mercaderies de l'Hospitalet forma part del projecte Straightsol finançat per la Unió Europea, el qual es basa en el desenvolupament d'estratègies per aconseguir un transport urbà més intel·ligent, eficient i sostenible, d’aquest projecte ja es va informar al primer butlletí d’innovació i recerca.

A més d’aquesta prova a l'Hospitalet, s’han anat realitzant altres sis proves pilot a Brussel·les (Bèlgica), Salònica (Grècia), Utrecht (Holanda), Lisboa (Portugal), Oslo (Noruega) i diverses ciutats del sud d'Anglaterra. Entre les actuacions realitzades destaquen: la utilització de tricicles per fer petites entregues a partir d'una terminal mòbil, la instal·lació d'un GPS als trens de mercaderies per millorar la informació sobre l'hora d'arribada a les estacions de destí, l'ús de sensors per detectar els vehicles que aparquen en zona de càrrega i descàrrega o la implementació de la distribució de mercaderies en horari nocturn.

En el cas de l'Hospitalet, la innovació es presenta en un concepte híbrid de centre de consolidació. Aquest consisteix en combinar els lliuraments de mercaderies de diverses botigues ubicades al centre urbà amb les cadenes de subministrament multi-client que DHL SC gestiona de forma individual a la zona de l’Hospitalet. La distribució s’organitza des de un centre de distribució dirigit per l'empresa en qüestió. El centre, de propietat privada, es va situar a la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del port de Barcelona, a uns tres quilòmetres del nucli antic de l'Hospitalet. En aquesta terminal es rebien els productes i, posteriorment, es repartien als comerços de destí. A la prova hi van participar una desena de comerços del barri del Centre -Modas Nardi, Vallhonrat, Charo Miranda, Moda Barceló, Sports As, Llibreria Perutxo, Regals, Toica i Coytesa- a més de les cadenes de subministrament de DHL SC- i dels materials consumibles del propi Ajuntament.

En una jornada celebrada el 7 de març a l'Hospitalet, l'alcaldessa, Núria Marín, es va mostrar entusiasmada amb el projecte i va recordar que la mobilitat és un element clau per a una ciutat que té una densitat de 21.000 habitants per quilòmetre quadrat. L’alcaldessa recordava, a més, que el projecte concorda amb l'estratègia de la ciutat per pacificar el centre urbà i afavorir els desplaçaments a peu i en bicicleta. Per la seva banda, el director del CENIT, Francesc Robusté, va subratllar la importància del trànsit de mercaderies i va reconèixer que, fins ara, l'atenció en el camp de la mobilitat s'havia centrat exclusivament en el trànsit de persones. Per això va posar èmfasi en la necessitat d'integrar la logística dins l'estructura urbana de la ciutat per tal d'arribar a solucions òptimes.

A partir dels primers resultats de la prova, s’extreu que per garantir la viabilitat econòmica del projecte -que a la llarga s'ha de finançar amb recursos econòmics privats-, es necessita un major volum de mercaderies a entregar en la mateixa area. Tot i que la prova no va continuar després del període de prova, DHL SC veu possibilitats de implementar una solució similar en futur. El motiu principal és que ha permès reduir un 25% en els costos de transport. De totes maneres, cal definir un model de negoci que incorpori la flexibilitat i la sinergia amb que s’ha dissenyat la prova pilot, dos conceptes claus pel seu funcionament.

Per aconseguir el volum suficient de mercaderies es plantegen diverses accions, que cal adaptar-les en el context on s’implanta. Per exemple, si és possible incloure grans pols que atreguin la demanda de mercaderies (centres comercials, hospitals, clúster d’empreses) així com la participació d’altres empreses de serveis logístics per generar una demanda de servei que sigui suficient per sufragar els costos d’operació del centre de consolidació. A la vegada, és necessària una campanya intensiva de conscienciació del comerç i la ciutadania. Es podrien considerar incentius fiscals o de màrqueting per fomentar la participació del petit comerç. Alternativament, es pot enfocar la captació de mercaderies a través del contacte amb els transportistes, fet que permetria consolidar més demanda amb un menor nombre de interlocutors.

La iniciativa engegada a l'Hospitalet pot ser fàcilment que es pot extrapolar a altres ciutats de Catalunya, en especial aquelles que aposten per fer compatible la pacificació dels espais urbans amb la potenciació dels eixos comercials. S'afavoreix, així, un model de comerç urbà compacte que redueix la mobilitat i fomenta la cohesió social.


Prova pilot

Aquesta experiència ha permès orientar una nova prova pilot que s’està desenvolupant a Barcelona emmarcada en el projecte europeu “Smart Green Innovative Urban Logistics for Energy Efficient Mediterranean Cities” SMILE. La prova pilot consisteix en distribuir paqueteria a la zona de Ciutat Vella de Barcelona amb tricicles elèctrics i el suport d’una terminal de transferència de càrrega. El projecte el lidera l’Ajuntament de Barcelona i hi participen l’empresa Abertis i VanaPedal.


Autors

Redactat per: Marga Torre i Miquel Estrada

Per saber-ne més: Miquel Estrada


Back to Top

Informació del document

Publicat a 11/04/14
Acceptat a 11/04/14
Presentat el 11/04/14

Volum Notícies, 2014
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Centres logístics

Logística urbana

Localització

Puntuació document

0

Visites 53
Recomanacions 0

Compartiu aquest document