Del 22 al 28 d'abril de 2019, sota el lema 'Silenciem el soroll!', es va celebrar la 3a edició de la Setmana sense Soroll. Diversos municipis i entitats van organitzar actes i activitats de formació, educació i sensibilització al voltant de la contaminació acústica amb els objectius de:

  • Reflexionar sobre l'efecte negatiu de la contaminació acústica sobre la salut (trastorns del son, estrès i irritabilitat, pèrdua de capacitat auditiva, falta de concentració i mal de cap, entre d'altres).
  • Conscienciar la ciutadania sobre l’impacte ambiental del soroll, per fer-li veure que és part del problema i part de la solució.
  • Treballar amb col·lectius específics (com ara la comunitat educativa, que veu com l’aprenentatge és dificultat pel soroll).
  • Donar a conèixer noves eines de gestió i control tant a la ciutadania com a les administracions.
  • Impulsar la col·laboració entre administracions amb diferents competències en la matèria per optimitzar recursos i solucions.

Ciència ciutadana

Entre les activitats, destaca la prova pilot de Cerquem el silenci, una iniciativa de ciència ciutadana dirigida a identificar i caracteritzar espais tranquils lliures de soroll dins o fora de les ciutats.


DGQA_CES_Diag_mesura

Captura de dades de la campanya Cerquem el silenci

En el marc de les polítiques per reduir la contaminació acústica en els centres urbans, el Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica impulsa la posta a punt d’una aplicació corporativa pròpia per registrar els nivells de contaminació acústica que es voldria presentar la Setmana sense soroll de l’any 2020. Per valorar la factibilitat i la utilitat d’aquest projecte, que es dirigiria al públic en general, es va realitzar aquesta prova pilot a dos nivells: municipal i intern. D’una banda, es van contactar diversos municipis i es va rebre resposta positiva de cinc: Barcelona, Tarragona, Lleida, Terrassa i Tortosa. A cada municipi l’ajuntament definia les zones a mostrejar i cercava voluntaris (ciutadania en general, escoles de secundària, escoles de formació professional, entitats ambientals, etc.). Els tècnics del Servei feien una xerrada introductòria per emmarcar la iniciativa i conscienciar sobre la importància de prevenir i regular el soroll, ajudaven a calibrar els telèfons i donaven pautes tècniques per fer les mesures acústiques. Després es feia l’activitat de recollida de dades i una petita sessió de clausura. La recepció va ser molt bona en pràcticament tots els casos i l’experiència va permetre constatar que l’èxit depenia en bona mesura de la implicació de l’ajuntament en l’organització i de l’interès del públic al qual es dirigia l’activitat.

D’altra banda, es va fer una crida al personal de la Secretaria de Medi Ambient, per realitzar mesures a l’entorn de la seu, en ple centre de Barcelona. Una vin

  tena de persones es van organitzar en tres grups per recollir dades acústiques de tres indrets propers.

 

DGQA_CES_Diag_grup

Totes les activitats utilitzaven el mòbil i l’aplicació Noise Capture (amb SO Android), per caracteritzar acústicament les zones i els itineraris. Hi van participar un total de 66 persones, que va fer 354 mesuraments.

    Les dades, georeferenciades, es pujaven al núvol i es poden consultar en un mapa temàtic, que el desenvolupador de l’app va crear, amb l’etiqueta SSSOROLL19:

http://noise-planet.org/map_noisecapture/noisecapture_party.html#14/41.5597/2.0205/SSSOROLL2019


DGQA_CES_Diag_sintesi

Mapa resultant de la campanya Cerquem el silenci a Catalunya (dalt) i Barcelona (baix)


Precedents

El 2015 s’havia realitzat una altra activitat de ciència ciutadana. El dia internacional del soroll, 32 ajuntaments, 20 centres escolars i 29 empreses del sector van organitzar activitats de mesura per tota Catalunya, a partir de l’aplicació Noise Watch, que avui ja no es troba en servei. Es van recollir 2017 mesuraments des de 234 municipis, que es van descarregar per poder ser consultats en línia. La possibilitat de comptar amb la xarxa ciutadana per obtenir una base de dades àmplia i representativa de la qualitat acústica del territori va emergir com una possibilitat real, que des d’aleshores s’ha anat treballant des del Servei.


DGQA_Campanya_2017

Imatge de GoogleEarth amb els punts de mesurament del soroll de 2017


Actualització tècnica

A més de les activitats vinculades a la ciència i participació ciutadana, la setmana va comptar amb altres activitats de perfil molt més tècnic, com les jornades:

  • Quin soroll!! Causes i efectes. Es pot evitar? organitzada pel Col·legi d'Enginyers Graduats i d´Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (Lleida, 24 d’abril).
  • Confort acústic. Més enllà de la normativa, organitzada per l’Associació Catalana de Consultors Acústics (ACCA) i l’Ajuntament de Sabadell (Sabadell, 25 d’abril).
  • Les mesures de soroll evolucionen, organitzada per B&K (Barcelona, 30 d’abril).

 La jornada Confort acústic. Més enllà de la normativa, va aplegar un públic professional vinculat al soroll i la contaminació acústica, en especial de consultories i del món municipal, i va ser moderada pels consultors acústics Jesús Uriol i Pere Artís. En primer lloc, Joan Plans, de l’Ajuntament de Sabadell, va parlar del marc regulador del control d’activitats en matèria d’acústica i del procediment i la gestió que s’implementa a la pràctica al municipi en el cas de queixes veïnals per molèsties per soroll. Després Mireia Solans, de l’Ajuntament de Reus, va exposar el cas d’aquest municipi, on la presència de vies fèrries ha portat a prestar una atenció especial al tema del soroll, malgrat que el marc regulador tant general com municipal i les pràctiques constructives habituals generen mancances i problemes de manera recorrent. A continuació, Josep Maria Querol, de l’ACCA, va fer un resum de les recomanacions acústiques per a la regió europea que es desprenen de l’informe de l’OMS de 2018. Aquest informe parteix de la revisió de tota l’evidència científica disponible sobre l’afectació de la salut pel soroll urbà generat pel trànsit i les activitats i culmina amb l’establiment de recomanacions efectives (demostrades) i a valorar (que cal estudiar més) dirigides als responsables polítics competents. Per últim, Ivana Rosell, consultora acústica, va presentar solucions sobre formes d’aïllar acústicament tant activitats com edificis de tipus cultural, artístic i musical. La jornada es va complementar amb l’exposició de sonòmetres antics analògics que presentava l’ACCA, oberta a aportacions de particulars.


sonometres

Exposició de sonòmetres analògics en una vitrina itinerant de l’ACCA disponible sota petició d’entitats interessades


Autors

Redactat per: Eduard Puig i Júlia Rubert Tayà

Per saber-ne més: Eduard Puig


Back to Top

Informació del document

Publicat a 25/06/19
Acceptat a 25/06/19
Presentat el 25/06/19

Volum Notícies, 2019
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Contaminació atmosfèrica i protecció de l'ambient atmosfèric

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Localització

Puntuació document

0

Visites 83
Recomanacions 0

Compartiu aquest document