Publicacions

En dos articles publicats recentment a l’Environmental Research Letters i a Scientific Reports liderat per investigadors del CTFC i amb la participació del CREAF es demana que les noves polítiques s’orientin a millorar la conservació d’espècies amenaçades, ja que l'estat de la biodiversitat a Europa mostra poques millores tot i les estratègies de conservació que s’han anat implementant les darreres dècades.

Els investigadors han revisat quin és l’estat de cobertura de les espècies amenaçades per les directives d’hàbitats i aus a Europa (el territori per on realment es distribueixen aquestes espècies) i ho han comparat amb l’extensió de la xarxa Natura 2000.

Els resultats han estat contundents: només el 17,4 % de les poblacions en situació crítica, el 16,9 % de les espècies en perill d'extinció i el 15,4 % de les espècies vulnerables presents a la UE estan actualment cobertes per les directives i, per tant, no són prioritat dins dels espais Natura 2000.

Segons Lluís Brotons, investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) al CREAF i també autor de l’estudi, la xarxa Natura 2000 es queda petita i no cobreix el territori necessari per protegir les espècies que figuren a les directives. Tot i això, els autors recalquen que dins d’aquests espais hi viuen, a més, altres espècies amenaçades que no apareixen llistades a les directives, però que queden protegides. Així doncs, la xarxa té un potencial de conservació molt superior a l’actual.

Els experts demanen que es valorin amb urgència aquests resultats i remarquen la necessitat de proposar alternatives: protegir el sector que queda descobert i incloure en aquesta relació les espècies amenaçades que ja s’estan protegint. I demanen fer-ho amb urgència atesa la proximitat de la fita 2020, establerta a l'Estratègia de la biodiversitat de la UE i a la Convenció per a la Diversitat Biològica.

Així mateix, caldrà fer esforços per aprofitar els recursos existents i ser més eficients en la conservació, o per planificar aquestes accions de conservació de forma més àmplia, dins i fora de les àrees protegides de la Xarxa. Això sí, si s’amplia la conservació a zones més enllà de la Xarxa, s’haurà de preveure la compatibilitat amb altres usos, sempre que aquesta opció sigui possible, alerten els investigadors.


Els experts proposen quatre recomanacions per replantejar les polítiques de conservació per al 2020

  • Ampliar la representació d’espècies amenaçades, en funció de la Llista Vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).
  • Assegurar que la conservació d’aquestes espècies queda coberta millorant la gestió dels espais Natura 2000.
  • Integrar la gestió d’espècies i hàbitats fora de les àrees protegides.
  • Augmentar els recursos que s’assignen a la gestió de la conservació.

Articles:

HERMOSO, V.; MORÁN-ORDÓÑEZ, A.; CANESSA, S., & BROTONS, L. Realising the potential of Natura 2000 to achieve EU conservation goals as 2020 approaches. Scientific Reports, 9 (1), 1-10, 2019

HERMOSO, V.; MORÁN-ORDÓÑEZ, A.; CANESSA, S., & BROTONS, L. Four ideas to boost EU conservation policy as 2020 nears. Environmental Research Letters, 14 (10), 101001, 2019


Streptopelia turtur, Tórtora comuna. Espècie vulnerable a nivell EU i que no està en la Directiva Aus. Actualment s’estan buscant espais de la xarxa Natura amb presència de l’espècie per donar-li una millor gestió. (CC-BY Foto by Iruka)

Streptopelia turtur,Tórtora comuna. Espècie vulnerable en l’àmbit d’EU que no està recollida en la Directiva Aus. Actualment s’estan buscant espais de la xarxa Natura amb presència de l’espècie per fer-ne una millor gestió (CC-BY Foto by Iruka).


Autores

Redactat de la noticia: Anna Ramon i  Marga Torre

Per saber-ne més: Anna Ramon

   

Back to Top

Informació del document

Publicat a 15/03/20
Acceptat a 15/03/20
Presentat el 15/03/20

Volum Notícies, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Nous actors de la conservació

Nous objectes de conservació

Canvi climàtic i energia

Adaptació

Eixos instrumentals

Previsió

Medi ambient i sostenibilitat

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors ambientals

Localització

Puntuació document

0

Visites 4
Recomanacions 0

Compartiu aquest document