La Guia

El CETMO, d’acord amb el projecte LogisMed, ha publicat la Guia de disseny i implementació de plataformes logístiques.

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) ha encarregat aquesta Guia per als països participants en la iniciativa regional Logismed dins el context de les accions de creació de capacitat per als països del Magreb amb la objectiu de promoure una xarxa de plataformes logístiques a la regió.

Amb aquesta Guia es pretén:

  • Establir un marc de comprensió comú sobre què és una plataforma logística i els serveis que en pot proporcionar.
  • Fer més fàcil la seva implementació, des de l’etapa de projecte fins a fer-les sostenibles econòmicament.
  • Vertebrar de manera unificada i aplicable a la realitat dels països emergents la dispersa i diversa literatura existent en aquest camp. I passar de la teoria al full de ruta de la implementació que consta de tres fases: inici, implementació i operatiu.


LogisMED


Del projecte al funcionament

Les plataformes logístiques són més complexes que els parcs industrials tradicionals perquè requereixen més inversió en infraestructures i inclouen serveis que no sempre estan disponibles en parcs industrials. Aquestes característiques determinen que, si bé en la implementació de parcs industrials el sector privat sol ser suficient, en el cas de plataformes logístiques, la intervenció del sector públic sigui imprescindible.

En aquest context, s’ha de preveure que hi haurà una gran varietat d’agents implicats en qualsevol projecte de plataforma logística que, a la vegada, poden tenir prioritats, agendes i interessos diferents. Així doncs, la guia identifica aquesta actors i suggereix indicacions sobre com fer front a les seves expectatives. Tot i que la clau d’un projecte exitós és crear un sentit de pertinença entre tots els grups d’interès i gestionar eficientment totes les capacitats.

Inici

Molt sovint, els projectes de plataformes logístiques s'emmarquen en una estratègia logística nacional o regional àmplia que inclou diverses accions i projectes. El primer pas és seleccionar i/o prioritzar projectes sòlids', defugint d’aquests inviables o altament arriscats. Si bé la guia no orienta sobre cap negoci en concret, sí que estableix els avantatges i els inconvenients dels models de negoci més comuns presents en plataformes logístiques, així com recomanacions sobre les entitats que els desenvolupen.  ''''' ''''' '

Implementació La secció s’inicia detallant el procés necessari per crear l’estructura financera per començar l’operativa.  Així mateix, l’adquisició de terrenys és un procés costós, no només en termes monetaris, sinó pel que fa al calendari, per la qual cosa  el tema es tracta a fons.  La Guia proporciona algunes pautes per als estudis tècnics, d’enginyeria i desenvolupament que normalment són necessàries i dona recomanacions sobre la contractació, l’execució i el seguiment de les obres per reduir costos i temps. Després, la Guia fa les recomanacions per comercialitzar el projecte des de les primeres etapes i presenta les estratègies de màrqueting a seguir.  Per acabar la secció, s’exposa una visió general dels incentius i d’altres mesures de suport i alertes sobre els riscos i efectes secundaris que se’n deriven.

'Operativa' Aquesta fase comença una vegada que es completen les obres i s’implanten les primeres empreses a la plataforma. En aquest escenari, el paper i les funcions de l'entitat a càrrec de la plataforma ha de transformar-se en el de gerent i, de vegades, de proveïdor de serveis. Aquests serveis i la forma en què es prestin tenen un gran impacte en el model de negoci de l’entitat a càrrec de la plataforma .  Aquesta secció finalitza amb algunes recomanacions pràctiques per assegurar una relació fructífera entre el gestor de la plataforma i les empreses que s’hi ubiquen, així com algunes recomanacions mediambientals i socials per garantir les relacions amb altres grups d'interès a la zona en la qual s’ubica.

També hi ha un apartat dels serveis a les plataformes logístiques en què es descriuen aquells serveis que es presten més habitualment i que es classifiquen en quatre categories: bàsics, generals, funcionals i els de valor afegit.

La Guia completa es pot obtenir a

https://www.cetmo.org/sites/default/files/2018%20-%20Guide%20LP%20Logismed_EN.pdf


Autors

Redactat per: Òscar Oliver i Marga Torre

Per saber-ne més: Òscar Oliver


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/09/18
Acceptat a 01/09/18
Presentat el 01/09/18

Volum Notícies, 2018
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Centres logístics

Avaluació territorial de les activitats logístiques

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Previsió

Necessitats de sòl

Demanda de mobilitat de persones i de moviment de mercaderies

Medi ambient i sostenibilitat

Sistemes avançats de previsió

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors de mobilitat

Localització

Puntuació document

0

Visites 58
Recomanacions 0

Compartiu aquest document