(No difference)

Revision as of 15:14, 7 May 2019

Presentació del Projecte de diagnosi d’envasos del sector de menjar ràpid a Catalunya

Presentació del Projecte de diagnosi d’envasos del sector de menjar ràpid a Catalunya, Alfred Vara. Cap del Departament de Prevenció de l’ARC

Des de l’ARC es vol impulsar que el disseny (i l’ecodisseny) doni lloc a una Catalunya eficient en la gestió dels recursos. Per assolir-lo es basa en dos programes de planificació de dues unitats de la Generalitat de Catalunya que impulsen l’ecodisseny i que planifiquen actuacions en aquesta línia.

 • l’Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora, coordinada pel DTES
 • el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20), de l’ARC

  En concret, el Projecte d’ecodisseny d’envasos de menjar ràpid, amb l’avaluació de l’impacte ambiental i l’ecodisseny dels envasos i embalatges que s’empren en el sector del menjar ràpid a Catalunya, pot servir per trobar noves solucions d’envasat que compleixin criteris d’ecodisseny i, al seu torn, siguin competitives econòmicament i tècnica. El sector del menjar ràpid:

 • genera un volum important de residus,
 • té un potencial de millora ambiental en què conflueixen sectors identificats com a prioritaris en el mapa de l’ecoinnovació en els sectors econòmics de Catalunya (fet pel DTES),
 • hi ha una indústria associada molt important que, a la vegada, té un elevat poder de decisió tant a l’àmbit català com a l’espanyol,
 • té visibilitat de cara a la ciutadania i és un sector molt sensible a la pressió social.


Etapes del projecte

El projecte es va concebre amb 3 etapes, una primera de diagnosi ambiental, un altra d’ecodisseny pròpiament i una tercera de difusió de resultats. Durant l’any 2014 es va portar a terme l’etapa de diagnosi, en la qual es van analitzar 4 envasos emblemàtics del sector.

Resultats de la diagnosi ambiental d’envasos del sector de menjar ràpid a Catalunya, Raúl García, director del producte d’Inèdit


Draft Garcia 561260953-Sessio-sobre-lecodisseny-al-sec-imatge 2 noticia 7 ARCR.jpg


Diagnosis ambiental


Envasos seleccionats

Els tipus d’envasos seleccionats per fer la valoració han estat una capsa de pizza, una bossa per a entrepans, una terrina d’ensalades i un got per a begudes fredes (amb tapa i canyeta). La diagnosi ha calculat el seu impacte ambiental i, entre altres, la seva petjada de carboni, la qual es pot resumir en el gràfic següent:

I per a cadascun dels envasos, s’han proposat diferents mesures per incorporar estratègies d’ecodisseny:

Capsa de pizza:

 • utilitzar paper sense blanquejar,
 • augmentar el percentatge de reciclat fins al 100% sense blanquejar en el paper ondulat,
 • disposar d’una làmina en l’interior de la capsa per evitar que el cartró es taqui i maximitzar el seu reciclatge.,
 • replantejar el concepte de capsa d’un sol ús, proposant un envàs reutilitzable per protegir i transportar les pizzes.

  Bossa d’entrepans:

 • optimitzar el gramatge del paper de la bossa i paper sense blanquejar,
 • emprar bosses més senzilles, planes sense sécs,
 • utilitzar paper sense acabats químics per resistir els greixos,
 • prescindir de la bossa quan es consumeixi en el lloc de compra.

  Terrina d’ensalades:

 • substituir el material plàstic actual pel bioplàstic o pel paper,
 • no posar etiqueta o bé imprimir directament sobre la superfície de la terrina,
 • en cas de consum en el mateix lloc de compra, servir l’ensalada en bols o plats reutilitzables.

  Recipients de begudes fredes:

 • substituir els materials plàstics actuals per bioplàstics o bé per paper,
 • no posar etiqueta o bé imprimir directament sobre la superfície del got,
 • eliminar la canyeta i redissenyar la tapa per integrar aquesta funció,
 • en cas de consum en el mateix lloc de compra, servir la beguda en gots reutilitzables i, en qualsevol, cas sense tapa. També cal oferir canyetes d’un dispensador que no estiguin embolcallades.


La petjada de carboni


Autors

Redactat per: Yolanda Morcillo i Marga Torre. Per saber-ne més: Yolanda Morcillo


[/ca/detalls/Article/tm_3.4 Prevenció i control integrats de la contaminació,]  [/ca/detalls/Article/tm_6.3 Recollida i tractament de residus]

Back to Top

Informació del document

Publicat a 15/07/15
Acceptat a 15/07/15
Presentat el 15/07/15

Volum Notícies, 2015
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Producció i consum sostenible

Prevenció i control integrats de la contaminació

Prevenció, minimització i tractament de residus

Recollida i tractament de residus

Localització

Puntuació document

0

Visites 67
Recomanacions 0

Compartiu aquest document