(Created page with "<ul><li>Introducció</li> <li>Descripció de l'actuació per etapes</li> <li>Autors</li> </ul> <span id='bloc1'></span> ==Introducció== Aq...")
 
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 65: Line 65:
  
 
Redactat per: [mailto:%20j.macarro@gencat.cat?subject=Butlleti%20RDI%20num.16 Jordi Macarro] i [mailto:margarita.torre@gencat.cat?subject=Butlleti%20RDI%20num.16  Marga Torre]. Per saber-ne més: [mailto:%20j.macarro@gencat.cat?subject=Butlleti%20RDI%20num.16 Jordi Macarro]
 
Redactat per: [mailto:%20j.macarro@gencat.cat?subject=Butlleti%20RDI%20num.16 Jordi Macarro] i [mailto:margarita.torre@gencat.cat?subject=Butlleti%20RDI%20num.16  Marga Torre]. Per saber-ne més: [mailto:%20j.macarro@gencat.cat?subject=Butlleti%20RDI%20num.16 Jordi Macarro]
 
 
<span id='bloc4'></span>
 
[/ca/detalls/Article/tm_6.2 Valorització de residus no aprofitables com a subproductes, ][/ca/detalls/Article/tm_7.2 Restauració de sòls degradats]
 

Latest revision as of 15:16, 7 May 2019

Introducció

Aquestes instal·lacions, annexes al dipòsit controlat ja existent, estaran dedicades bàsicament al tractament de la fracció orgànica dels residus municipals, residus vegetals, la fracció resta dels residus domèstics i fangs provinents d’estacions depuradores d’aigües residuals. També inclouen una aula ambiental, de caràcter divulgatiu, un mirador i una estació meteorològica. Des del projecte inicial per a la creació d’aquesta instal·lació, l’any 2007, s’ha anat reformulant a l’actual situació de menys generació de la fracció resta dels residus, derivada del context de crisi i de l’increment de la recollida selectiva. També s’ha passat previst el tractament dels residus orgànics a la mateixa comarca.

La “mineria d’abocadors”, una oportunitat per a l’aprofitament de recursos

L’Agència de Residus de Catalunya, però, ha volgut anar més enllà del tractament previ dels residus, el que es fa abans de dipositar-los a l’abocador. Per això ha adoptat un disseny destinat a possibilitar el desenvolupament de Landfill mining, o mineria d’abocadors, que és el procés de recuperació de materials residuals dels dipòsits controlats per a un ús posterior com a materials secundaris i, quan no és possible, per al seu reaprofitament energètic. D’aquesta manera, la planta de Clariana esdevindrà la primera del país a experimentar amb aquesta tècnica.


Descripció de l'actuació per etapes

Descripció de l’actuació per etapes

'1.     'Edificació de la nau de pretractament + sitges recepció materials + magatzem de producte final + paviments + connexions elèctriques

S’ha ampliat la nau existent en aproximadament 300 m2. Disposa de 4 sitges de recepció de materials: fracció resta, fracció vegetal, FORM, RESTA i residus industrials assimilables. Les sitges estan cobertes i disposen d’un sistema de recollida de lixiviats.

'2.     'Línia de pretractament + sistema garbellat final + pala

S’ha afegit un equip triturador – obre bosses, equip de garbellat rotatiu estacionari i imants per a la separació d’elements ferromagnètics, cintes transportadores, equip mòbil de garbellat per al producte final i la pala carregadora.

'3.     'Àrea de tractament biològic

Es duen a terme dos tipus de tasques: compostatge de la FORM, de la fracció vegetal i dels fangs de la depuradora; i estabilització de la matèria orgànica (MOR) provinent de la fracció RESTA.

Pel que fa al sistema compostatge/estabilització, s’han construït 14 cel·les independents i idèntiques. Cadascuna té una capacitat de 120 m3 (capacitat total: 1.680 m3). Les lones tècniques es caracteritzen per ser transpirables, impermeables a l’aigua, d’elevada resistència química i elevada resistència al trencament, entre altres característiques; i disposen de dues obertures per introduir-hi sondes de mesura d’oxigen i temperatura, paràmetres claus en el procés de compostatge/bioestabilització.

Aquesta àrea compta amb paviments ventilats, per facilitar la descomposició dels residus cada cel·la disposa de dues línies d’aereig (mitjançant ventiladors) embegudes al terra, així com d’un sistema de recollida diferenciada de lixiviats en funció si s’utilitza per a compostatge (FORM) o per a bioestabilització (MOR). En el cas del compostatge, els lixiviats s’emmagatzemen en un dipòsit de nova construcció i són utilitzats per a reg de les piles. En el cas de lixiviats de bioestabilització, són directament conduïts a la bassa de lixiviats del dipòsit.

'4.     'Àrea de posttractament i emmagatzematge

L’àrea d’emmagatzematge permet mantenir tant el compost com el bioestabilitzat de forma separada, prèviament a la seva expedició, ja que disposa d’una paret mitjanera mòbil, feta amb blocs de formigó que incorporen materials reciclats amb residus de la construcció.

'5.     'Dipòsit controlat

Totes les basses estan degudament impermeabilitzades d’acord amb la normativa reguladora. Els lixiviats es recullen mitjançant el drenatge intern de fons de vas i s’evacuen per gravetat fora del vas, fins a la bassa per a aigües seminetes d’explotació.

  '6.      'Taller ambiental, juntament amb la resta de dependències tècniques i administratives

Permet atendre els visitants i desenvolupar una tasca educativa relacionada amb l’espai. L’aula ambiental s’ha construït en quatre mòduls prefabricats, posteriorment embellits amb parets externes de fusta.


Distribució de la planta


Distribució de la planta text


Procés de classificació


Autors

Redactat per: Jordi Macarro i Marga Torre. Per saber-ne més: Jordi Macarro

Back to Top

Informació del document

Publicat a 15/07/15
Acceptat a 15/07/15
Presentat el 15/07/15

Volum Notícies, 2015
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Prevenció, minimització i tractament de residus

Valorització de residus no aprofitables com a subproductes

Conservació i ús sostenible del sòl

Restauració de sòls degradats

Localització

Puntuació document

0

Visites 10
Recomanacions 0

Compartiu aquest document