Transformació

Incorporació de noves eines les quals permeten realitzar simulacions de trànsit amb mitjans propis de la DGIM, estudiar diferents alternatives d’infraestructures de manera ràpida i eficient. També és possible la creació de representacions gràfiques i animacions en 3D per presentar propostes d’infraestructures. Incorpora la flexibilitat per tenir més dades i coneixement i prendre decisions.


PTV Visum

Macrosimulador de trànsit amb el qual s’ha modelitzat l’estat del trànsit a la xarxa viària catalana en hora punta matí utilitzant el graf d’infraestructures i les matrius de mobilitat SIMCAT.

A banda de les qualitats ja descrites, hi ha algunes diferències entre la situació anterior i l’actual. Així doncs, el temps d’assignació passa de 3 dies a 5 minuts, les assignacions passen de segments de demanda a segments de demanda agregats i els càlculs, que abans eren lents, ara passen a ser immediats. Actualment es disposa del model de vehicle privat i s'està treballant en el model de transport públic.


Model SIMCAT sobre Geomedia (2003)

Model SIMCAT sobre Geomedia (2003)


Model SIMCAT sobre Geomedia (2003)

Model SIMCAT sobre Geomedia (2003)


PTV Vissim

Microsimulador de trànsit, que permet simular el comportament de vehicle privat, transport públic i vianants sobre el model d’una infraestructura.

Permet representar en un mateix model a totes les persones usuàries de la via pública i estudiar les seves interaccions: cotxes, vehicles pesants, qualsevol tipus de transport públic i vianants.

També permet integrar els sistemes de control semafòric i gestió del trànsit en el mateix model i realitzar models d’evacuació d’estacions.

Les novetats principals són la possibilitat de realitzar diferents assignacions amb temps raonables d’espera la qual cosa facilita a la DGIM poder elaborar estudis relativament ràpids i adaptats a les necessitats de cada moment.

En aquest cas abans es treballava, un cop les dades s’extreien, amb càlculs teòrics mitjançant eines com ara l’Excel, tenint en compte diferents mètodes com ara: la capacitat de rotondes (mètode suïs), Highway Capacity Manual (nivell de servei, trenats), càlcul de temps d’evacuació en estacions, etc. Per altra banda, la majoria de feines les duien a terme personal consultor, cosa que feia perdre capacitat de control sobre els resultats.

 

Visualització 2D

Visualització 2D


Model Vissim viari

Model Vissim viari


Model Vissim d’intercanvi modal

Model Vissim d’intercanvi modal


Autor

Redactat de la noticia: Gabriel González Miret

Per saber-ne més: Gabriel González Miret

   

Back to Top

Informació del document

Publicat a 14/06/19
Acceptat a 14/06/19
Presentat el 14/06/19

Volum Notícies, 2019
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Eficiència constructiva

Disseny de vies locals i comarcals

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Sistemes de suport a la construcció d'infraestructures

Localització

Puntuació document

0

Visites 43
Recomanacions 0

Compartiu aquest document