El renaixement de Cèlas?

Ancoratge actiu al territori: aquesta és la proposta del consell municipal de Cèlas, propietari del que a data d'avui és encara un poble fantasma. El projecte mitjançant el qual es vol repoblar la vila combina el respecte al medi ambient, la barreja social, les fórmules innovadores de tinença d'habitatge, la lluita contra l'especulació immobiliària i les activitats econòmiques –excloent-ne expressament les de caire comercial i turístic.

Primeres passes vers un establiment progressiu de nous habitants

Cèlas és un poble fantasma del departament francès de l'Erau. Va ser evacuat fa cinquanta-un anys, abans de l'ompliment de l'embassament de Salagon. Malgrat tot, el poble ja buit va romandre sobre el nivell de les aigües. Mig segle després, el consell municipal, a qui es va cedir el poble l'any 2010 per un preu simbòlic, es proposa de repoblar-lo, en una iniciativa que a França té pocs precedents.

Recentment s'hi ha restablert el subministrament d'aigua potable i el servei de sanejament. Són les primeres passes cap al futur establiment gradual de nous residents, que es considera urgent atès l'estat ruïnós de la majoria d'edificis que conformen el poble.

A desembre de 2020, val a dir, el consell només ha pres en consideració les sol·licituds formulades per tres famílies, perquè, cal assenyalar, no es busca el repoblament a qualsevol preu: els nous residents són seleccionats en funció del projecte de vida que pretenguin menar a Cèlas.


Draft Alvarez Puerta 918719046-image1.jpeg

El poble de Cèlas, abandonat arran de l'ompliment de l'embassament de Salagon –que finalment tampoc no el va cobrir, ja que les aigües van quedar tres metres per sota de les parts més baixes de la vila

La iniciativa del consell municipal de Cèlas, que segueix sent el propietari de tots els immobles del poble, ofereix fins a nou cases amb possibilitat d'instal·lar-hi habitatge cooperatiu, i altres edificis que poden acollir entre sis i vuit allotjaments socials.

Draft Alvarez Puerta 918719046-image2.jpeg

Les diferents fórmules de tinença d'habitatge proposades per a Cèlas


També hi ha la modalitat de comodat (préstec d'ús), a trenta-cinc anys. S'intenta amb aquesta fórmula evitar tota temptació d'especulació immobiliària, i a més està subjecta a altres condicions: l'edifici en comodat pot incloure un habitatge principal, i ha d'incloure també activitat econòmica, que haurà de ser respectuosa amb el medi i no podrà implicar en cap cas ni un negoci turístic ni un establiment comercial de qualsevol mena.

Segons la intenció del consell municipal, cal que l'eventual renaixement de Cèlas es basi en processos de gestió territorial rigorosos i molt exigents respecte de les qüestions mediambientals. Per aquest motiu, un dels requisits que hauran de satisfer els nous residents és la reconstrucció del seu edifici d'acord amb els criteris mediambientals establerts a la guia del consell municipal.

Cèlas, a més, dona preferència a la barreja social i d'usos: en aquest sentit, es preveu que el nou poble disposi d'espais comuns, tallers, oficines, locals associatius i un establiment comercial que probablement serà gestionat de manera cooperativa pels residents.


Draft Alvarez Puerta 918719046-image3.jpeg

Cèlas: esquema d'usos de la vila repoblada


Es tracta d'una fórmula de renovació rural que compta amb el suport de l'Estat i de les administracions regional i departamental: si l'esquema reïx, el poble podria tenir fins a vuitanta habitants l'any 2026.


Draft Alvarez Puerta 918719046-image4.jpeg

L'estat ruïnós de Cèlas en fa urgent el repoblament

AUTORS

Redactat per: Alfonso Martínez Jaume.

Per saber-ne més: Mairie de Celles, Mairie de Celles [PDF]

INFORMACIÓ RELACIONADA

Mairie de Celles Mairie de Celles [PDF]

Back to Top

Informació del document

Publicat a 19/12/20
Presentat el 19/12/20

Volum Més enllà del Departament, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Reurbanització

Edificació

Sostenibilitat

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Eixos transversals

Planificació i projectació

Planificació estratègica d'àmbits territorials específics i en matèria ambiental

Noves figures de plans i projectes

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Comportament social vinculat al territori i al medi ambient

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document