Direcció de projecte: Direcció General de Carreteres (DGC)

Altres participants: eix Diagonal

  Període: abril 2009 - juny 2009

  Objectiu: estudi del dimensionament del ferm de l’eix Diagonal, mitjançant un model de càlcul analític. El resultat ha donat com a resultat disposar una capa de mescla d’alt mòdul directament sobre l’esplanada, i reduir així la capa de ferm, i, per tant, els costos d’execució i d’emissions de CO2.

 

Descripció:

Atès les característiques de les diferents zones travessades per la traça, així com els diversos trànsits (zona urbana, variant, etc.) considerats en el projecte, l’estudi planteja seccions de ferm alternatives per als diferents trams de l’obra eix Diagonal. A més, l’execució de l’obra, per trams, facilita aquest plantejament. La llargada de l’obra ha propiciat dividir-la en deu projectes diferents.

Per a cada projecte hi ha una secció de ferm inicial o de licitació i la proposada, amb una comparativa per avaluar si l’opció plantejada proporciona una vida útil superior i s’avé amb el trànsit de cada tram.

A tots els trams, llevat dels ramals i el tronc, s’ha platejant que les noves seccions es facin amb mescla de cantera (zahorra) artificial i mescla asfàltica. En aquells casos en que el trànsit previst és T1 (IMD de pesants, entre 800 i 2.000 vehicles pesants/dia), s’ha proposat mescles d’alt mòdul.

Després de fer el càlcul analític de les diferents seccions proposades, en relació amb els trams i el trànsit, i en haver-les comparat amb les dissenyades inicialment, les propostes es consideren aptes.

Imatge

Treball d'estesa del ferm


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/09
Acceptat a 01/01/09
Presentat el 01/01/09

Volum Direcció General de Carreteres, 2009
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Eficiència constructiva

Manteniment expert

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Nous materials i sistemes auxiliars

Puntuació document

0

Visites 84
Recomanacions 0

Compartiu aquest document